Οι κανόνες του γκολφ διακηρύσσονται και δημοσιεύονται κάθε τέσσερα χρόνια από δύο σωματεία: το Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews και το United States Golf Association. Η εισαγωγή για τους κανόνες του 2016 αναφέρει: «Οι κανόνες διέπονται από τις ιστορικές αρχές και το ήθος του παιχνιδιού καθώς και από τη σημασία του ότι το γκολφ παίζεται με ακεραιότητα και ακολουθώντας τους κανόνες εθιμοτυπίας».

Η Διαμεσολάβηση, όπως και το γκολφ, διεξάγεται με ακεραιότητα και συνέπεια στις αρχές αυτές. «Το γκολφ παίζεται, στο μεγαλύτερο μέρος του, χωρίς την εποπτεία διαιτητή. Το παιχνίδι στηρίζεται στην ακεραιότητα των παικτών. Όλοι οι παίκτες πρέπει να συμπεριφέρονται με πειθαρχία, επιδεικνύοντας ευγένεια και αθλητικό πνεύμα, ανεξάρτητα από το πόσο ανταγωνιστικοί μπορεί να είναι». Η Διαμεσολάβηση είναι, αντίστοιχα, μια διαδικασία επίλυσης διαφορών που διεξάγεται σε ιδιωτικό χώρο, χωρίς την παρουσία διαιτητή – δικαστή. Το ιδιωτικό της διαδικασίας και η υποχρέωση εμπιστευτικότητας εξυπηρετούν στην απομόνωση των συμμετεχόντων από εξωτερικές παρεμβολές ή και έλεγχο, η δε ακεραιότητα της διαδικασίας εξαρτάται απολύτως από τον επαγγελματισμό των συμμετεχόντων, Διαμεσολαβητών και δικηγόρων.

Αν και η Διαμεσολάβηση εμφανίζεται σαν μια διαδικασία «μη – αντιπαλότητας», οι νομικοί παραστάτες αισθάνονται πολλές φορές υποχρεωμένοι να προσπαθήσουν να κερδίσουν κάθε μικρή λεπτομέρεια προς όφελος του πελάτη τους. Όπως όμως και οι παίκτες του γκολφ είναι υποχρεωμένοι να συμπεριφέρονται μέσα στα πλαίσια του πνεύματος του παιχνιδιού, ανεξάρτητα από το πόσο ανταγωνιστικοί μπορεί να είναι, το ίδιο και οι νομικοί παραστάτες θα πρέπει να φροντίζουν να κινούνται μέσα στα πλαίσια του πνεύματος της Διαμεσολάβησης. Η προσπάθεια να κερδηθεί κάθε «πόντος» μέσα στη διαδικασία, ειδικά όταν κάποιος κινείται από θέση ισχύος, μπορεί να υπονομεύσει την ικανότητα των νομικών παραστατών να εξασφαλίσουν ικανοποιητικά αποτελέσματα για μελλοντικούς πελάτες τους.

Ο βασικότερος κανόνας του γκολφ, έχει ίσως και τη μεγαλύτερη σημασία στη Διαμεσολάβηση: «Παίζουμε τη μπάλα από εκεί ακριβώς που βρίσκεται, εκτός αν οι κανόνες ορίζουν διαφορετικά». Υπάρχουν δύο βασικές αρχές της Διαμεσολάβησης που κινούνται παράλληλα με αυτόν τον κανόνα του γκολφ. Η πρώτη είναι θεμελιώδης: οι νομικοί παραστάτες δεν πρέπει να προσπαθήσουν να αποκτήσουν ένα άδικο πλεονέκτημα δίνοντας, εσκεμμένα, στρεβλή εικόνα της πραγματικότητας ή προσπαθώντας να χειραγωγήσουν τη διαδικασία. Αλλάζοντας δηλαδή, τη «θέση της μπάλας».

Ταυτόχρονα, οι νομικοί παραστάτες πρέπει να προσπαθούν να «κλείσουν» τη διαδικασία, με βάση τα πραγματικά και διαδικαστικά δεδομένα εκείνης της στιγμής. Έτσι, όπως ακριβώς και οι παίκτες του γκολφ, οφείλουν να παίξουν τη μπάλα, ακόμα και αν βρίσκεται πίσω από ένα δέντρο ή μισοθαμμένη στην άμμο. Όσοι προσπαθούν να κλείσουν μια υπόθεση Διαμεσολάβησης με στοιχεία μη συνεπή με την πραγματική εικόνα της υπόθεσης εκείνη τη στιγμή, μάλλον θα πρέπει να σκεφτούν να αναβάλλουν τη διαδικασία ή να προχωρήσουν με άλλους τρόπους τη διεκδίκησή τους.

Ο Άγγλος γκολφερ Percy Boomer έχει πει: «Αν θέλεις να κρύψεις το χαρακτήρα σου, μην παίζεις γκολφ». Το ίδιο φαίνεται ότι ισχύει και στη Διαμεσολάβηση: Κατά τη διεξαγωγή της, δεν αποκαλύπτονται μόνο οι διαφορετικές επιλογές της κάθε πλευράς, αποκαλύπτονται και οι χαρακτήρες των συμμετεχόντων.

Πηγή: http://www.theindianalawyer.com/neutral-corner-lessons-from-golf-for-mediation/PARAMS/article/42267

Νανά Παπαδογεωργάκη
Δικηγόρος LLM
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ & UK
Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών