Η διαμεσολάβηση μπορεί να λειτουργήσει σε όλες τις κατηγορίες υποθέσεων, ακόμα και σε ιδιαιτέρως σύνθετες ή υποθέσεις με μεγάλο αντικείμενο. Χαρακτηριστική τέτοια κατηγορία υποθέσεων είναι οι υποθέσεις Ναυτικού Δικαίου, για τις οποίες η παρακάτω υπόθεση αποτελεί άκρως ενθαρρυντικό παράδειγμα.

Συγκεκριμένα, η διαφορά προέκυψε κάτω από γενική αβαρεία πλοίου και αξίωση αποζημίωσης από τον πλοιοκτήτη προς τον ασφαλιστή του πλοίου. Στα Δικαστήρια ο ασφαλιστής αρνούνταν να αποζημιώσει τον πλοιοκτήτη με τον ισχυρισμό ότι η φύση της ζημιάς στη μηχανή του πλοίου που οδήγησε στη γενική αβαρεία συνέβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς φορτίου το οποίο εξαιρούνταν ασφαλιστικής κάλυψης και ως εκ τούτου οι αντασφαλιστές δεν θα αποζημίωναν τη ζημιά της μηχανής. Ο πλοιοκτήτης ισχυριζόταν ότι η φύση της ζημιάς δεν προέκυψε από τη μεταφορά του φορτίου αλλά ήταν αποτέλεσμα της ηλικίας του πλοίου και της πολυετούς χρήσης του και συνεπώς έπρεπε να αποζημιωθεί κάτω από τους όρους του συμβολαίου.

Τα μέρη αποφάσισαν να λύσουν τη διαφορά τους με διαμεσολάβηση, και διάλεξαν Έλληνα διαπιστευμένο διαμεσολαβητή, για το λόγο της προστασίας της φήμης τους, ως μεγάλες εταιρείες με κύρος στο χώρο τους, αλλά και να συνεχίσουν να συνεργάζονται καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχαν διαφωνίες για πολλά χρόνια. Στη διαμεσολάβηση τα μέρη συμφωνήσαν ότι ο ασφαλιστής θα αποζημιώσει τον πλοιοκτήτη για τη ζημιά της μηχανής του πλοίου, αλλά το ποσό θα το συμψηφίσουν με τα ασφάλιστρα της τρέχουσας χρονιάς αλλά και της επόμενης ασφαλιστικής χρονιάς, γεγονός που συνέφερε και τον πλοιοκτήτη διότι θα είχε πρόβλημα εύρεσης ασφάλειας μετά τη ζημιά του πλοίου στα ίδια επίπεδα τιμών εάν διακόπτονταν η ασφάλεια και η σχέση τους και τον ασφαλιστή διότι ακόμη και αν η ζημιά ενδεχόμενα είχε σχέση με τη μεταφορά φορτίου που δεν ενέπιπτε κάτω από τους όρους του ασφαλιστηρίου ο πλοιοκτήτης είχε και άλλα πλοία που καλύπτονταν στην ίδια ασφαλιστική και ως εκ τούτου το κέρδος ήταν μεγαλύτερο.

Η παραπάνω συμφωνία είναι πολύ δύσκολο να είχε επιτευχθεί στα Δικαστήρια, καθώς τα μέρη δεν θα μπορούσαν να διευρύνουν την πίττα των εναλλακτικών λύσεων που υπήρχαν και καθόρισαν τα ίδια το σημείο που η λύση ικανοποιούσε και τους δύο απόλυτα. Η σχέση τους έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα.

 

Πηγή: http://kapamediation.gr/

 

Δρ. Δημήτρης Θεοχάρης

Δικηγόρος, L.L.M.

Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής διαμεσολαβητών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α. (e-learning)