Η  διαφορά ανέκυψε ανάμεσα σε δύο συνιδιοκτήτες ενός ακινήτου όταν ο ένας εξ’αυτών ζήτησε τη διανομή του κοινού τους ακινήτου με σκοπό να πουλήσει το μερίδιο του. Η άρνηση του έτερου συνιδιοκτήτη για εξωδικαστική διανομή οδήγησε τα μέρη σε αδιέξοδο και έτσι, μετά από προτροπή των δικηγόρων τους, αποφάσισαν να καταφύγουν σε δικαστική Διαμεσολάβηση.

Εκεί ο Δικαστής, ο οποίος ενήργησε ως Διαμεσολαβητής, συζήτησε με τα μέρη και τους δικηγόρους τους σε χωριστές συνεδρίες , τα βοήθησε να δουν τις πιθανότητες ευδοκίμησης  της αγωγής για δικαστική διανομή του επίδικου ακινήτου, και παρότρυνε και τα δύο μέρη να προχωρήσουν σε εξωδικαστική διανομή. Η συμμετοχή και συνεργασία των δικηγόρων παραστατών ήταν εξαιρετική. Η βοήθεια αυτή του Δικαστού Διαμεσολαβητή λειτούργησε καίρια και τα μέρη πείστηκαν και συμφώνησαν στη διανομή του κοινού τους ακινήτου. Η εκτέλεση της συμφωνίας από την Δικαστική Διαμεσολάβηση έγινε με την άμεση σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης διανομής του ακινήτου.  Τα μέρη της διαφοράς  και οι δικηγόροι τους αποχώρησαν από την διαδικασία απολύτως ευχαριστημένα.Το παράδειγμα αυτό έρχεται στον αντίποδα υποθέσεων που συναντά κανείς καθημερινά στα Ελληνικά Δικαστήρια με διαδίκους να μάχονται για ακίνητα ακόμα και για πάνω από 30 χρόνια.

Πηγή: www.adrhellenic.com

Εύη Αυλογιάρη

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής

Πρόεδρος ADR Hellenic Center

Διαπ.Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών