«Υποστηρίζοντας με θέρμη το θεσμό της Διαμεσολάβησης και την κουλτούρα συναίνεσης, συνεργασίας και κατανόησης που προωθεί, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος συμμετέχει ενεργά στις προσπάθειες διάδοσης των εναλλακτικών τρόπων εξωδικαστικής διαχείρισης. Πρόκειται για διαδικασίες οι οποίες εκσυγχρονίζουν το σύστημα επίλυσης διαφορών, προσθέτοντας σε αυτό στοιχεία ταχύτητας και ευελιξίας. Η αξιοποίηση τέτοιων μεθόδων λειτουργεί ευεργετικά τόσο για την κοινωνία όσο και για την επιχειρηματικότητα, αφού αποσυμφορεί το δικαστικό σύστημα, το οποίο, στη χώρα μας ειδικά, καλείται να ανταπεξέλθει σε τεράστιους όγκους υποθέσεων με συνεπακόλουθες καθυστερήσεις. Από την πλευρά μας, ως ασφαλιστική αγορά, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες διάδοσης των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, πιστεύοντας ότι μπορούν να συμβάλλουν τόσο στην ανάπτυξη της Ελλάδας όσο και στη διαμόρφωση μια διαφορετικής, συναινετικής αντίληψης για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επιλύονται οι διαφορές στη χώρα μας.»