Για τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, έχει προγραμματισθεί η τελική Προσομοίωση Διαμεσολάβησης της πρώτης φάσης του Διαγωνισμού, που διοργανώνουμε. Θα λάβουν μέρος η ομάδα Διαμεσολαβητών, η οποία έλαβε μέρος στην Προσομοίωση της 11ης Οκτωβρίου και η ομάδα, που θα λάβει μέρος στην Προσομοίωση της 18ης Οκτωβρίου και θα αναδειχθεί εκείνη, που θα θεωρηθεί ότι είχε την καλύτερη επίδοση .

Τη σχετική αξιολόγηση θα κάνουν πέντε διαπιστευμένοι τουλάχιστον προ πενταετίας Διαμεσολαβητές εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Παρακαλούμε όσες/ όσους Διαμεσολαβητές θα ήθελαν να προβούν στην εν λόγω αξιολόγηση, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: catherinecotsaki@hotmail.com και eed.mediation@eledi.gr, μέχρι την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, αναφέροντας και τα έτη, που έχουν παρέλθει από τη διαπίστευση τους.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΕΔ – ΟΠΕΜΕΔ