«Η δημιουργία και ενίσχυση υγιούς πλαισίου επίλυσης διαφορών έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΤΕ, με τον θεσμικό του ρόλο ως Κοινωνικός Εταίρος και ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΜΕΔ και, εκπροσωπώντας τον δυναμικό τομέα του Τουρισμού, συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία κουλτούρας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, με δομημένο, έγκυρο και έγκαιρο τρόπο.Στόχος μας είναι η ανάπτυξη και διάχυση αυτής της φιλοσοφίας στο σύνολο της επιχειρηματικής ζωής της χώρας μας και η άμβλυνση φαινομένων ελλείματος ανταγωνιστικότητας και επενδυσιμότητας λόγω καθυστερήσεων ή προβλημάτων του συστήματος απονομής δικαιοσύνης.»