Η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε συνταγματικό το νομοσχέδιο για την υποχρεωτική Διαμεσολάβηση σε μεγάλο μέρος αστικών και εμπορικών υποθέσεων – Υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου από το πρώτο στάδιο

Συνταγματικό κρίθηκε ομόφωνα από την Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την υποχρεωτική Διαμεσολάβηση σε μεγάλο μέρος των αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Ειδικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας με έγγραφό του ζήτησε από τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, να γνωμοδοτήσει η Διοικητική Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, επί της συνταγματικότητας ή μη του νομοσχεδίου για «τη Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008».

Πράγματι, συνήλθε σήμερα η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου υπό τον κ. Τσαλαγανίδη και με εισηγητή τον Χρήστο Τσανερρίκο, γνωμοδότησε επί της συνταγματικότητας του επίμαχου νομοσχεδίου.

Τα 43 μέλη της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με πληροφορίες, έκριναν ομόφωνα συνταγματικές τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου.

Διευκρινίζεται ότι μόνο ένα μέλος της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έκανε κάποιες παρατηρήσεις επί ορισμένων άρθρων του νομοσχεδίου, οι οποίες όμως δεν αφορούσαν το ζήτημα της συνταγματικότητας.

Υπενθυμίζεται, ότι το περασμένο έτος η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κατά πλειοψηφία, με την υπ΄ αριθμόν 34/2018 απόφασή της, είχε κρίνει αντισυνταγματικές τις διατάξεις του προγενέστερου νόμου 4512/2018 ως προς την υποχρεωτικότητα της Διαμεσολάβησης. Υπενθυμίζεται, ότι ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής ψήφισε από την Βουλή το νόμο 4512/2018, τον οποίο η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τον έκκρινε αντισυνταγματικό ως προς την υποχρεωτικότητα. Στην συνέχεια, η πρώτη κίνηση του διαδόχου του κ. Κοντονή, δηλαδή του τέως υπουργού Δικαιοσύνης Μιχάλη Καλογήρου, ήταν να «παγώσει», τον επίμαχο νόμο.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για την Διαμεσολάβηση, η παράσταση του δικηγόρου είναι υποχρεωτική από το πρώτο στάδιο, ενώ εάν υπάρξει «καρπός» από την Διαμεσολάβηση, η διένεξη συνεχίζεται στα δικαστήρια.

Μέχρι τέλος Νοεμβρίου η ψήφιση του νομοσχεδίου

Το επίμαχο νομοσχέδιο, αναμένεται να ψηφιστεί στην Βουλή μέχρι το τέλος του τρέχοντα μήνα και πιθανά την ερχόμενη Πέμπτη. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου καταργούνται οι σχετικές διατάξεις του ν. 4512/2018 (άρθρα 178-206) με σκοπό τον εξορθολογισμό του θεσμού της Διαμεσολάβησης μέσω ενός νέου νομικού πλαισίου, που προσδίδει τα εχέγγυα για μια ουσιαστική δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, εκείνων όμως που δεν χρειάζονται απαραίτητα την κρίση ενός δικαστή.

Ποιες διαφορές καλύπτει η Διαμεσολάβηση

Ειδικότερα, οι νέες διατάξεις για την Διαμεσολάβηση αφορούν αστικές και εμπορικές διαφορές, όπως και διαφορές εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα (κατοικία ή διαμονή ενός εκ των μερών της διαφοράς σε άλλο κράτος-μέλος). Αναλυτικότερα, ο θεσμός της Διαμεσολάβησης καταλαμβάνει τις παρακάτω ιδιωτικές διαφορές:

α) Οι οικογενειακές διαφορές πλην των γαμικών διαφορών που αφορούν το διαζύγιο, την ακύρωση του γάμου, την αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάμου και των διαφορών από τις σχέσεις γονέων και τέκνων (προσβολή πατρότητας, μητρότητας κ.λπ.),

β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Αντίθετα, εξαιρούνται ρητά οι περιπτώσεις:

1) της κύριας παρέμβαση που ασκείται σε συνάφεια με το αντικείμενο των διαφορών αυτών.

2) οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. και

3) οι διαφορές, στις οποίες οι διάδικοι δικαιούνται νομικής βοήθειας.

Παναγιώτης Τσιμπούκης, Πρώτο Θέμα

Δείτε εδώ το άρθρο του Παναγιώτη Τσιμπούκη όπως δημοσιεύθηκε στο protothema.gr