Η Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών ευχαρίστως ανακοινώνει ότι την 18η Οκτωβρίου 2017, διοργάνωσε, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ναυπλίου και το Δήμο Άργους-Μυκηνών, Διεθνές Ελληνοπολωνικό Συνέδριο Διαμεσολάβησης,  με θέμα «H Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα , στην Πολωνία και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» , στην αίθουσα ” Μέγας Αλέξανδρος ” στο Άργος.

Αυτό το  Διεθνές Συνέδριο ήταν η δέκατη έβδομη εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε τα τρία τελευταία χρόνια η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ , σε εφαρμογή της πεποίθησής της ότι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την διάδοση του Θεσμού της Διαμεσολάβησης -σχετικά με αστικές και εμπορικές υποθέσεις επί του παρόντος, με προοπτική επέκτασης και σε άλλες υποθέσεις όπως, παραδείγματος χάριν, στις διοικητικές- είναι η ενημέρωση των ιδιωτών, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων και ότι το πιο πρόσφορο μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η διοργάνωση Συνεδρίων και ενημερωτικών Ημερίδων, σε όσο το δυνατόν περισσότερους Δήμους της χώρας μας.

Ο μεγάλος αριθμός εκείνων που παρευρέθησαν  και τόσο η προσοχή με την οποία παρακολούθησαν τις εισηγήσεις, όσο και οι πολυάριθμες και καίριες ερωτήσεις που έθεσαν μετά, επιβεβαίωσαν την αίσθησή μας ότι οι πολίτες θα δείξουν μεγάλο ενδιαφέρον για την Διαμεσολάβηση, εφόσον λάβουν κατάλληλη και επαρκή πληροφόρηση για το νέο αυτό Θεσμό.

Θερμότατα ευχαριστούμε τον Δήμαρχο  Άργους-Μυκηνών, κύριο Δημήτριο Καμπόσο  και τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου, κύριο Δημήτριο Ορφανό,  για τη συμβολή τους στην οργάνωση του Συνεδρίου και ,  κυρίως , για την παρουσία τους στο Συνέδριο , το οποίο παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον, παίρνοντας και τον λόγο για να απευθύνουν θερμό χαιρετισμό, να συγχαρούν  τους ομιλητές και του συμμετέχοντες εν γενει    και για  να επαινέσουν την Διαμεσολάβηση.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν – και τους τις απευθύνουμε με χαρά – στον Δήμαρχο Άργους – Μυκηνών, κύριο Δημήτριο Καμπόσο  και  για την παραχώρηση της εξαιρετικής αίθουσας « Μέγας Αλέξανδρος» ,όπου διεξήχθη το Συνέδριο , καθώς και στον κύριο Δημήτριο Ορφανό για την ευγενική φιλοξενία, την οποία προσέφερε σε όλους τους συμμετέχοντες στο Συνέδριο .

Χαιρετισμό απηύθηνε  και η κυρία  Μαργαρίτα Πατς-Κάτρη, Δικηγόρος Ναυπλίου και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το  Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο η διοργάνωση του Συνεδρίου .Η κυρία Μαργαρίτα Πατς – Κάτρη  εξέφρασε την ικανοποίησή της για την παρουσία στο Συνέδριο τόσων  πολλών  νέων  δικηγόρων και ευχήθηκε – αφού εξέθεσε τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης –  να γίνουν όσο  το δυνατόν περισσότεροι από αυτούς Διαμεσολαβητές οι ίδιοι, αλλά και να παροτρύνουν και άλλους συναδέλφους να αγκαλιάσουν τον Εναλλακτικό Τρόπο Επίλυσης Διαφορών, που είναι η Διαμεσολάβηση.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί και Εισηγήσεις, από τον κύριο  Λάμπρο Κοτσίρη, Αντεπιστέλλον Μέλος  της Ακαδημίας Αθηνών, Όμ. Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πρόεδρο  της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  τον κύριο Νικόλα Κανελλόπουλο Δικηγόρο ,Διαμεσολαβητή Διαπιστευμένο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης , Γενικό Γραμματέα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. και την κυρία Κατερίνα Κωτσάκη, επ.Δικηγόρο, Διαμεσολαβήτρια Διαπιστευμένη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ,Εκπαιδεύτριας Διαμεσολαβητών ,Πρόεδρο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ .

Μετά, ο καθηγητής, κύριος Λάμπρος Κοτσίρης- ο όποιος συντόνιζε τις Εισηγήσεις μαζί με την κυρία Κατερίνα Κωτσάκη – έδωσε τον λόγο στην κυρία Αντωνία Κιάτου, Δικηγόρο Αθηνών και Διαπιστευμένη από το ίδιο πιο πάνω Υπουργείο Διαμεσολαβήτρια, για την δίκη της Εισήγηση. Η κυρία Αντωνία Κιάτου ανέλυσε λεπτομερώς τις διατάξεις του Νόμου 4469/2017 για τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων», τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, κυρίως σε όσους έχουν σε εκκρεμότητα «κόκκινα δάνεια», τις ελλείψεις του Νόμου  και τις βελτιώσεις, που επιβάλλεται να επέλθουν σ’ αυτόν  για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του, τονίζοντας την θετική σημασία αφενός της ανάθεσης του ρόλου του «Συντονιστή» -έστω κατά κύριο λόγο και όχι αποκλειστικά- σε Διαπιστευμένους Διαμεσολαβητές του ΥΠΔΔΑΔ και αφετέρου της γενικότερης προσπάθειας εξωδικαστικής επίλυσης των υπαγόμενων διαφορών.

Στην συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον κύριο Βαλντέμαρ Βιεζύτσκι,  Οικονομικό Διαμεσολαβητή, Εξειδικευμένο στη Διεθνή Διαμεσολάβηση, επιχειρηματία, επενδυτή, εμπειρογνώμωνα ορυκτής βιομηχανίας, Πρόεδρο του Ιδρύματος Διεθνών Κοινωνικών Συμβάσεων, ιδρυτή της Consortium Silicon και του Πολωνικού Κέντρου Οικονομικής Διαμεσολάβησης,  ο οποίος παρουσίασε Εισήγηση  με θέμα «Διεθνής Οικονομική  Διαμεσολάβηση  και Διαιτησία.»

Ακολούθησε η Εισήγηση με θέμα «Διεθνή Πρότυπα  Διαμεσολάβησης, Εκπαίδευση και Εποπτεία  Διαμεσολαβητών.» του κυρίου Γέζυ Σλύβα, Διαμεσολαβητή, Πρόεδρου  της Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Διαπραγμάτευσης και Διαμεσολάβησης, Πρόεδρου της Ένωσης Οικονομικών Διαμεσολαβητών , Διευθυντή Ανάπτυξης και Καινοτομίας του  Πολωνικού Ινστιτούτου Διαπραγμάτευσης , καθηγητή Διαμεσολάβησης σε 13 Πανεπιστήμια  συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Σχολής Δικαστών και Εισαγγελέων, εκπαιδευτή της Ακαδημίας ADR [Κεντρικό Κέντρο Εκπαίδευσης Διαμεσολάβησης] και του Πολωνικού Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης.

Ο λόγος δόθηκε μετά στην κύρια Άννα Φιτσέκ,  Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ,  Αντιπρόεδρο της Ένωσης Οικονομικών Διαμεσολαβητών, Πρόεδρο του Ιδρύματος “Ένωση Περιφερειακών Κέντρων Διαμεσολάβησης”, Διευθύντρια του Κέντρου Διαμεσολάβησης στην Περιφέρεια Μαλοπόλσκα η οποία μίλησε για την εμπειρία  της ως Διαμεσολαβήτρια  στην Πολωνία και  παρουσίασε Εισήγηση  με θέμα «Καμπάνιες Προώθησης  της Διαμεσολάβησης  και Περιφεριακή Συνεργασία».

Μετά το πέρας των Εισηγήσεων, δόθηκε χρόνος στους παρευρισκόμενους να θέσουν ερωτήσεις στους Εισηγητές επί θεμάτων σχετικά με τα οποία επιθυμούσαν διευκρινίσεις, στις οποίες οι Εισηγητές απάντησαν εμπεριστατωμένα.

Για την εξαιρετική και αφοσιωμένη εργασία, που πρόθυμα και αποτελεσματικά προσέφεραν σχετικά με την διοργάνωση  του Συνέδριου και την δημοσιοποίησή του με δημοσιεύσεις  και με  την παρουσία των τηλεοπτικών καναλιών στο Συνέδριο, να ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά την κυρία Μαργαρίτα Πατς-Κάτρη και την κυρία Σόνια Τάνταρου Κρίγγου, που είναι   και  οι δυο  Δικηγόροι Ναυπλίου και Διαπιστευμένες από το ΥΠΔΔΑΔ Διαμεσολαβήτριες,  και οι οποίες ,μαζί με την κυρία Κατερίνα Κωτσάκη, αποτέλεσαν την Διοργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

 Ναύπλιο, 15 Νοεμβρίου 2017

Για την

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Κατερίνα Κωτσάκη

Πρόεδρος