Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Συνάντηση εργασίας με τους Συντονιστές για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (ν.4469/2017)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση εργασίας με τους Συντονιστές για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, που διοργάνωσε ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), τη Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου στην αίθουσα του ΒΕΑ.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό οι κκ Φώτης Κουρμούσης, Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), ο Νικόλας Κανελλόπουλος, Δικηγόρος – Διαμεσολαβητής, Γενικός Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ. Τη συζήτηση που ακολούθησε με τους Συντονιστές συντόνισαν η κα Παρασκευή Χαμηλού, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΕΓΔΙΧ) και η κα Θεώνη Αλαμπάση, Προϊσταμένη Τμήματος Νομικής Υποστήριξης και Συμβουλών (ΕΓΔΙΧ).

Στην παρέμβασή του ο κ Κανελλόπουλος έδωσε έμφαση στον διάλογο και στην ανάγκη ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις δυνατότητες βελτίωσης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Τόνισε την πάγια θέση του ΟΠΕΜΕΔ για μία ολιστική αξιοποίηση της Διαμεσολάβησης, σε μία διαδικασία διαρκή και μόνιμη, και όχι αποσπασματική και ευκαιριακή, καθώς και στην ανάγκη θεσμοθέτησης ενός υποχρεωτικού σταδίου απόπειρας Διαμεσολάβησης με την αξιοποίηση διαπιστευμένων διαμεσολαβητών, καταλήγοντας ότι ο θεσμός της Διαμεσολάβησης θα μπορούσε να είναι η λύση για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων για τα φυσικά πρόσωπα.

Ο κ Κουρμούσης, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον ΟΠΕΜΕΔ για τη στήριξη και την καλή συνεργασία που εκτείνεται στον σχεδιασμό του θεσμικού πλαισίου και στην εφαρμογή του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, τονίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών στην όλη διαδικασία. Τέλος, υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε συνεχή και ανοικτή επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τη συνεχή βελτίωση της εφαρμογής του συστήματος, αξιολογώντας συνεχώς τις εισηγήσεις για βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο όπως προκύπτουν από την καθημερινή πρακτική, όσο και βελτιώσεις στην πλατφόρμα, με τελικό στόχο η όλη διαδικασία να γίνει πιο σύντομη και εύκολη στη χρήση της.

Στη συζήτηση, που ακολούθησε, αναφέρθηκαν παραδείγματα πραγματικών υποθέσεων, καθώς και οι ιδιαίτερες πτυχές τους. Αναλύθηκε επίσης πώς αυτές οι υποθέσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν στην πράξη από τους Συντονιστές.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της συζήτησης ζωντανά, μέσα από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΜΕΔ (https://www.livemedia.gr/opemed19)

Σημείωση:

Ο ΟΠΕΜΕΔ δημιουργήθηκε από τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και από πολύ σημαντικούς φορείς της οικονομικής ζωής και της επιστημονικής κοινότητας με κύριο στόχο τη διάδοση της Διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στη χώρα μας.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου