ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Ε.Ε.Δ.)», παρουσία σημαντικού αριθμού Δημοτών και μη του Δήμου Κηφισιάς, άνοιξε την Πύλη Διαμεσολάβησης στην Κηφισιά την 30η Ιανουαρίου 2019, όπως το είχε προηγουμένως ανακοινώσει.

Σκοπός της Πύλης Διαμεσολάβησης είναι η δωρεάν ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για την Διαμεσολάβηση, τον νέο αυτό Εναλλακτικό Τρόπο Επίλυσης Διαφορών.

Οι συναντήσεις / ενημερώσεις για τον μήνα Φεβρουάριο 2019 θα γίνουν στην αίθουσα Βόλκος του Δημαρχείου Κηφισιάς (Διονύσου και Μυρσίνης) στις 20 και 27 του μηνός, από τις 5:00 μ.μ. έως τις 7:00 μ.μ., ενώ αυτές των επόμενων μηνών θα γνωστοποιούνται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Δ. www.eledi.gr, αλλά και με ανακοινώσεις, που θα αναρτώνται στο Δημαρχείο .

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο κύριος Φώτης Κουρμούσης και η κυρία Θεώνη Αλαμπάση, Ειδικός Γραμματέας και Νομική Σύμβουλος αντίστοιχα, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), που εποπτεύει την εφαρμογή του νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση των ιδιωτικών χρεών.

Την εκδήλωση της 30ης Ιανουαρίου 2019, τίμησε, επίσης, με την παρουσία του o κ. Δημήτριος Μάντζος, Εκτελεστικός Γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), ο οποίος δημιουργήθηκε το 2015, με τη σύμπραξη των σημαντικότερων κοινωνικών επαγγελματικών και επιχειρηματικών φορέων και ο οποίος συνεργάζεται στενά με την Ε.Ε.Δ. στα πλαίσια του κοινού σκοπού τους, της διάδοσης και εμπέδωσης της Διαμεσολάβησης.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου