Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ημέρα Διαμεσολάβησης

Με αφορμή τη σημερινή Ημέρα της Διαμεσολάβησης, ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών υπενθυμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής προσπάθειας για τη διάδοση και εμπέδωση του θεσμού στην Ελλάδα.

Ο ΟΠΕΜΕΔ, ως θεσμική συμμαχία των κοινωνικών εταίρων και των εκπροσώπων της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και της επιστημονικής κοινότητας, επιβεβαιώνει τις μεγάλες προσδοκίες από την ουσιαστική αξιοποίηση της Διαμεσολάβησης. Η υιοθέτηση συγχρόνων μεθόδων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αποτελεί διεθνή τάση που κατατείνει στην καλλιέργεια μίας συναινετικής κοινωνικής νοοτροπίας μακριά από συγκρουσιακές προσεγγίσεις. Η ταχεία και αποτελεσματική εξωδικαστική διευθέτηση των διαφορών δρα παράλληλα με τη Δικαιοσύνη και την ενισχύει σε αποφασιστικό βαθμό. Είναι πλέον καιρός οι σύγχρονες αυτές μέθοδοι επίλυσης των διαφορών να γίνουν οικείες στη νοοτροπία των πολιτών και να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στον τρόπο διαχείρισης των συγκρούσεων.

Οι φορείς που συναπαρτίζουν τον ΟΠΕΜΕΔ επιβεβαιώνουν ότι η διάδοση της Διαμεσολάβησης είναι μία διαρκής και διαχρονική διαδικασία, που προϋποθέτει συλλογική προσπάθεια σε κλίμα συνεννόησης και συναντίληψης. Προς τον σκοπό αυτό, έχουν ήδη αναλάβει επικοινωνιακές πρωτοβουλίες, ζητώντας, παράλληλα και την ουσιαστική συνεργασία με την Πολιτεία. Προσβλέπουμε δε πάντα στη συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δεδομένου ότι η φύση του θέματος απαιτεί τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Πέραν αυτού, έχουμε την πεποίθηση ότι το Δικηγορικό Σώμα, τόσο οι μεμονωμένοι δικηγόροι όσο και οι δικηγορικές εταιρείες πρέπει να γίνουν πρωτεργάτες της προώθησης της Διαμεσολάβησης, καθώς είναι πρόδηλο ότι τούτο βαίνει προς το συμφέρον τους αλλά και προς το συμφέρον των εντολέων τους.

Ο ΟΠΕΜΕΔ παραμένει σταθερά προσηλωμένος στον σκοπό της συλλογικής δράσης για τη διάδοση της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Η ανάγκη για ανάληψη από κοινού δράσεων της Πολιτείας και των φορέων της Κοινωνίας και της Οικονομίας παραμένει επίκαιρη.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου