Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΕΕΔ και ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΟΠΕΜΕΔ ευχαρίστως σας γνωρίζουν ότι η εκδήλωση, που έλαβε χώρα διαδικτυακά την 22α Φεβρουαρίου 2021, στα πλαίσια της οποίας έγινε η έκτη Διάλεξη του Δεύτερου Κύκλου Διαλέξεων για την Διαμεσολάβηση, που διοργανώνουν, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Συντονίστρια ήταν η Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, κυρία Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία καλωσόρισε την ομιλήτρια, κυρία Βασιλική Σκορδάκη, Δικηγόρο, Διαμεσολαβήτρια – CEDR εκπαιδευθείσα και διαπιστευθείσα, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, εκπαιδευθείσα και διαπιστευθείσα από την Toolkit Company και το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά, Solicitor Αγγλίας & Ουαλίας. Η κυρία Σκορδάκη έκανε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα Διάλεξη, με θεματική:

«Η Ρήτρα Διαμεσολάβησης»

Η κυρία Βασιλική Σκορδάκη, με εμπεριστατωμένο και επιστημονικό λόγο, αποτέλεσμα της επιστημονικής της κατάρτισης και εμπειρίας, ανέλυσε την Ρήτρα Διαμεσολάβησης και το ρόλο ,που αυτή διαδραματίζει στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης.

Άρχισε με μια ιστορική αναδρομή στον τρόπο αντιμετώπισης των συμφωνιών υπαγωγής σε Διαμεσολάβησης και, ειδικότερα της Ρήτρας Διαμεσολάβησης, από την Ελληνική Νομοθεσία και ,συγκεκριμένα από τον Ν. 3898/2010 ,τον Νόμο 4512/2018 και τον ισχύοντα σήμερα Ν. 4640/2019, τονίζοντας ιδιαιτέρως το γεγονός ότι, για πρώτη φορά στον ισχύοντα νόμο, υπάρχει ορισμός της Ρήτρας Διαμεσολάβησης. Πράγματι , στην παρ. 7 του άρθρου 2 του εν λόγω Νόμου ,προβλέπεται ότι «Ως ρήτρα διαμεσολάβησης, νοείται έγγραφη συμφωνία των μερών για προσφυγή στη διαμεσολάβηση, που αφορά μελλοντικές διαφορές και αναφέρεται σε συγκεκριμένη έννομη σχέση, από την οποία θα προέλθουν οι διαφορές, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέρη έχουν την εξουσία διαθέσεως του αντικειμένου των διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου».

Ακολούθως, η κ. Βασιλική Σκορδάκη ασχολήθηκε με το περίπλοκο, αλλά ταυτόχρονα ιδιαιτέρως σημαντικό, ζήτημα της αποτελεσματικότητας της Ρήτρας Διαμεσολάβησης και της δυνατότητας των μερών να προβάλουν ένσταση Διαμεσολάβησης ενώπιον του -κατά περίπτωση- αρμόδιου Δικαστηρίου, καθώς και του αποτελέσματος της προβολής τέτοιας ένστασης. Ελλείψει νομολογίας των Ελληνικών Δικαστηρίων, η κ. Βασιλική Σκορδάκη μοιράστηκε την εμπειρία της από έννομες τάξεις του εξωτερικού, πληροφορώντας τους παριστάμενους ότι τα Δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας έχουν ταχθεί υπέρ της ισχύος της Ρήτρας Διαμεσολάβησης, κηρύσσοντας απαράδεκτη της συζήτηση αγωγής, που εγείρεται ενώπιον τους προ της προσφυγής σε Διαμεσολάβηση και διατάζοντας τα μέρη να επιχειρήσουν πρώτα την επίλυση της διαφοράς μέσω Διαμεσολάβησης και, μόνο σε περίπτωση μη επίλυσης, να επανέλθουν ενώπιον τους. Μας ενημέρωσε, επίσης, ότι την ίδια στάση έχει τηρήσει και το Γαλλικό Ακυρωτικό.

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσον η αποδοχή από το Δικαστήριο ένστασης Διαμεσολάβησης σε περίπτωση διαφοράς, που προκύπτει από Σύμβαση ,στην οποία περιέχεται Ρήτρα Διαμεσολάβησης και η συνακόλουθη «υποχρεωτική» υπαγωγή της διαφοράς σε Διαμεσολάβηση θα έχει ,τελικά αποτέλεσμα ή θα οδηγήσει σε περαιτέρω απώλεια χρόνου, η κ. Βασιλική Σκορδακη εξέπληξε ευχάριστα το ακροατήριο, απαντώντας ότι στην πράξη έχει αποδειχθεί, ότι και στις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό επίλυσης των διαφορών με Διαμεσολάβηση είναι υψηλό.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση και τέθηκαν ουσιαστικές ερωτήσεις από όσες και όσους παρακολουθούσαν τη Διάλεξη, στις οποίες η ομιλήτρια απάντησε πρόθυμα δίνοντας σαφείς απαντήσεις, τονίζοντας, όμως, παράλληλα ότι σειρά θεμάτων σχετικά με την Ρήτρα Διαμεσολάβησης και την εφαρμογή της θα επιλυθούν, τελικά, από τα Δικαστήρια.

Άλλη μια φορά, ευχαριστούμε θερμότατα την κυρία Βασιλική Σκορδάκη και εκ μέρους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩN και εκ μέρους του ΟΠΕΜΕΔ, για την τιμή που μας έκανε να μας παρουσιάσει μια τόσο ενδιαφέρουσα, επιστημονικά τεκμηριωμένη και χρήσιμη Διάλεξη, η οποία διατήρησε αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Προτείνουμε σε όσους συναδέλφους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά τη Διάλεξη, να δουν το σχετικό video, που έχουμε αναρτήσει στην σελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ στο Facebook.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2021

ΕΕΔ – ΟΠΕΜΕΔ