Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΕΕΔ και ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΟΠΕΜΕΔ ευχαρίστως σας γνωρίζουν ότι, μετά από την διοργάνωση, κατά την χρονική περίοδο από την 14η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2021, τριάντα μιας Διαλέξεων σχετικά με την Διαμεσολάβηση, τις οποίες μας χάρισαν Έλληνες και αλλοδαποί Διαμεσολαβητές διεθνούς κύρους και φήμης, πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2021 η 1η Διάλεξη του 3ου Κύκλου Διαλέξεων για τη Διαμεσολάβηση.

Συντονίστρια ήταν η Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, κυρία Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία καλωσόρισε τον ομιλητή, François Bogacz, Διαμεσολαβητή εκπαιδευμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Πορτογαλία το 2009 και πιστοποιημένο έκτοτε από το Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης IMI. Η θεματική της Διάλεξης ήταν:

«Πως μπορεί η Διαμεσολάβηση να εξελιχθεί σε επόμενο επίπεδο, ως μια επαγγελματική πρακτική χρησιμοποιώντας καλύτερα την επιστήμη»

Ο κύριος François Bogacz δημιούργησε στην Καλιφόρνια, το έτος 2011, Κέντρο Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Νευροεπίγνωσης για Διαμεσολαβητές και εκπαιδευτές. Έχει εμπειρία 15 ετών στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων στην Ευρώπη, ΗΠΑ και Νοτιοανατολική Ασία. Είναι ειδικός στην διαχείριση και την αποφυγή συγκρούσεων, ερευνητής και ο Επικεφαλής Σύμβουλος Οργανωτικής Ανάπτυξης στο Παράρτημα της Kuala Lumpur της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων της Μελβούρνης, από το έτος 2017.

Ο κύριος François Bogacz μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες τα πρόσφατα (δημοσιεύθηκαν το 2020) αποτελέσματα του πρώτου μέρους έρευνας την οποία, επιθυμώντας να συμβάλει στο να βασίζεται η Διαμεσολάβηση περισσότερο σε συγκεκριμένα δεδομένα, διεξήγαγε από το 2015, σε επίπεδο part-time Διδακτορικής Διατριβής σχετικά με τα συναισθήματα στην Διαμεσολάβηση χρησιμοποιώντας τυχαίες ελεγχόμενες δοκιμές, αρχικά στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και ήδη στο Πολυτεχνείο της Δρέσδης.

Σκοπός της έρευνάς του κυρίου François Bogacz είναι η διαπίστωση του ρόλου που διαδραματίζουν οι «παρεμβάσεις» (interventions) του Διαμεσολαβητή στα πλαίσια της Διαμεσολάβησης. Κεντρικό δε ερώτημα της έρευνας ήταν το εξής: «Πώς η παρουσία και οι παρεμβάσεις ενός Διαμεσολαβητή επηρεάζουν τη συναισθηματική κατάσταση των συμμετεχόντων και τα αποτελέσματα μιας συγκρουσιακής συζήτησης» (How does the presence and interventions of a mediator affects the emotional state of the participants and the outcomes of a conflictual discussion)

Στην έρευνα συμμετείχαν 38 ζευγάρια αποτελούμενα από δυο συνομιλητές το κάθε ένα, εκ των οποίων τα 19 συζητούσαν χωρίς την παρουσία Διαμεσολαβητή και τα 19 με την παρουσία Διαμεσολαβητή. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν συνδεδεμένοι με ειδικά αισθητήρια όργανα, που μετρούσαν τη μεταβολή στα θετικά και στα αρνητικά συναισθήματα (emotions) τους. Της διεξαγωγής του πειράματος είχε προηγηθεί εκτεταμένη προεργασία με εκτενή έλεγχο και ανάλυση της προσωπικότητας των συμμετεχόντων, χρήση ερωτηματολογίων και λοιπόν τεχνικών. Μετά το πέρας του πειράματος ακολούθησε εκτεταμένη ανατροφοδότηση για την αξιολόγηση της όλης διαδικασίας, αλλά και την παράδοση στους συμμετέχοντες έκθεσης αξιολόγησης των επιδόσεων και του προφίλ τους.

Τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά για τη Διαμεσολάβηση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κύριος François Bogacz, «η Διαμεσολάβηση λειτουργεί». Τα ζευγάρια με την παρουσία Διαμεσολαβητή κατέληξαν σε συμφωνία σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το αντίστοιχο των ζευγαριών χωρίς την παρουσία Διαμεσολαβητή. Η Διαμεσολάβηση βοήθά τόσο στην αύξηση των θετικών, όσο και στη μείωση των αρνητικών συναισθημάτων των συμμετεχόντων. Η έρευνα έδειξε, επίσης, ότι τις μεγαλύτερες πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας τις είχαν τα άτομα εκείνα τα οποία έχουν ενεργή εποικοδομητική συμπεριφορά (active constructive behavior). Η ικανότητα, επομένως, του Διαμεσολαβητή να βοηθήσει / οδηγήσει τα μέρη σε μια τέτοια συμπεριφορά είναι καθοριστική στο αποτέλεσμα της Διαμεσολάβησης.

Ακολούθως, ο κύριος François Bogacz αναφέρθηκε σε δύο ερωτήματα, που ερευνά αυτή την περίοδο στα πλαίσια της συνεχιζόμενης έρευνας του και αφορούν τις περιπτώσεις των οικογενειακών διαφορών .Συγκεκριμένα ,τα δυο αυτά ερωτήματα είναι: εαν το αποτέλεσμα της Διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές επηρεάζεται πρώτον από την ύπαρξη σχετικής πιστοποίησης του Διαμεσολαβητή (certification of mediator) και δεύτερον από τη χρήση καλών πρακτικών (best practices). Για την απάντηση σε αυτά, ο ομιλητής εξέτασε και εξετάζει γνωστές μεθόδους όπως η θεραπεία και η συμβουλευτική και τα επιμέρους χαρακτηριστικά αυτών.

Σύμφωνα με τον κύριο François Bogacz, η ερευνητική υπόθεση, που μένει να αποδειχθεί, είναι ότι ο πιστοποιημένος (σε αντίθεση με τον μη πιστοποιημένο) Διαμεσολαβητή, ο οποίος παράλληλα θα κάνει χρήση καλών πρακτικών, έχει τα εξής πλεονεκτήματα: α) θα έχει συνολικά καλύτερη απόδοση, β) θα δημιουργήσει βαθύτερες σχέσεις εμπιστοσύνης και επικοινωνίας με τα μέρη, γ) θα εκφράσει καλύτερα την ενσυναίσθηση και θα δώσει μεγαλύτερη σημασία στα συναισθήματα των μέρων, δ) θα χρησιμοποιήσει περισσότερο σαφείς διαδικασίες για να δομήσει τη συζήτηση μεταξύ των μερών, ε) θα ικανοποιήσει περισσότερο τα μέρη με την εν γένει συνολική στάση του. Και όλα αυτά, θα επηρεάσουν τελικώς θετικά το αποτέλεσμα της Διαμεσολάβησης.

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση και τέθηκαν από το ακροατήριο καίριες ερωτήσεις, στις οποίες ο ομιλητής απάντησε πρόθυμα δίνοντας εμπεριστατωμένες απαντήσεις, τις οποίες ακολούθησε ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τους ακροατές. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής, ο κύριος François Bogacz διευκρίνισε ότι, πέρα και ανεξάρτητα από το ζήτημα της πιστοποίησης των Διαμεσολαβητών (τονίζοντας, αυτό που έχουμε ακούσει και από άλλους αλλοδαπούς ομιλητές, ότι σε πολλές χώρες η πιστοποίηση δεν συνιστά προαπαιτούμενο της εργασίας ως Διαμεσολαβητής) η εκπαίδευση και η «βεβαίωση» ύπαρξης ικανοτήτων και γνώσεων είναι ουσιώδης για το αποτέλεσμα της Διαμεσολάβησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση του κυρίου François Bogacz στην ερώτηση για την γνώμη του σχετικά με την ενσυναίσθηση (empathy), στην οποία απάντησε ότι, κατά την άποψη του, η κατανόηση (compassion) είναι μια πρακτική που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από την ενσυναίσθηση , για τον απλό λόγο ότι η κατανόηση είναι μια προορατική συμπεριφορά που είναι λιγότερο ψυχοφθόρος για το Διαμεσολαβητή από την καθαρή ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση είναι μια τεχνική που, εαν αποτύχει, , μπορεί να γυρίσει ως μπούμερανγκ στον Διαμεσολαβητή, ενώ η κατανόηση είναι μια διαδικασία, στην οποία ο Διαμεσολαβητής γίνεται κοινωνός των συναισθημάτων του μέρους, χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο να γυρίσουν ως μπούμερανγκ σε αυτόν .

Και τη Διάλεξη αυτή τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κύριος Κυριάκος Οικονόμου. Τον ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία του.

Άλλη μια φορά, ευχαριστούμε θερμά τον κύριο François Bogacz και εκ μέρους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩN και εκ μέρους του ΟΠΕΜΕΔ, για την τιμή που μας έκανε να μας παρουσιάσει μια τόσο ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική Διάλεξη, η οποία διατήρησε αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι οι διαλέξεις του 1ου και του 2ου Κύκλου Διαλέξεων για τη Διαμεσολάβηση είναι διαθέσιμες για εκ νέου παρακολούθηση από οποία/ον το επιυθυμεί, στον ιστότοπο της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (https://eledi.gr/) ,στην υποκατηγορία YouTube.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΟΠΕΜΕΔ

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου