ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΕΕΔ και ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΟΠΕΜΕΔ ευχαρίστως σας γνωρίζουν ότι η εκδήλωση, που έλαβε χώρα διαδικτυακά την 25η Ιανουαρίου 2021, στα πλαίσια της οποίας έγινε η τρίτη δεύτερη Διάλεξη του Δεύτερου Κύκλου Διαλέξεων για την Διαμεσολάβηση, που διοργανώνουν, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Συντονίστρια ήταν η Πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, κυρία Κατερίνα Κωτσάκη, η οποία καλωσόρισε τον ομιλητή, κύριο Donald L. Swanson, Δικηγόρο με ειδίκευση στο Πτωχευτικό Δίκαιο, Διαμεσολαβητή σε εμπορικές υποθέσεις και υποθέσεις, συνδεόμενες με την πτώχευση. Ο κ. Donald L. Swanson έκανε μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα Διάλεξη με θεματική:

«Mandated Mediation versus Voluntary Mediation. The History and the Evolution»

Ο κ. Donald L. Swanson παρουσίασε την ιστορία και την εξέλιξη της υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης στις Η.Π.Α. τονίζοντας το γεγονός ότι οι σχετικές μελέτες και η εμπειρία δείχνουν ότι, μεταξύ άλλων, η υποχρεωτική Διαμεσολάβηση είναι αποτελεσματική, ικανοποιεί τα μέρη, βοηθώντας τα να βρουν λύση στην διαφορά τους με έξοδα μειωμένα κατά πολύ σε σχέση με τα έξοδα της Δικαστικής Διαδικασίας, βοηθά την συρρίκνωση των επίμαχων σημείων της διαφοράς συμβάλλει στην αποφόρτιση των αρνητικών συναισθημάτων τους και -το σημαντικότερο ίσως -έχει ως αποτέλεσμα την επίσπευση της ανάπτυξης της απαιτούμενης κουλτούρας για την εδραίωση της Διαμεσολάβησης. Αντίθετα, όταν η Διαμεσολάβηση εναπόκειται αποκλειστικά στην βούληση των μερών, τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν αξιοποιείται όσο θα έπρεπε και θα μπορούσε.

Η υποχρεωτική Διαμεσολάβηση στις Η.Π.Α. άρχισε να συζητείται – και τελικά να προωθηθεί παρά την σύγκρουση μεταξύ όσων την θεώρησαν ως ένα αξιοποιήσιμο εργαλείο και εκείνων που παρέμεναν σθεναρά προσκολλημένοι στο δόγμα ότι η Διαμεσολάβηση πρέπει να απορρέει αποκλειστικά από την ελεύθερη βούληση των μερών –την δεκαετία του 1970 ως ένα πείραμα ενός Εφετείου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της καθυστέρησης στην εκδίκαση των υποθέσεων, λόγω δυσβάστακτου φόρτου. Ο εκεί, επικεφαλής Δικαστής αποφάσισε να αναθέσει σε άλλους Δικαστές τη διεξαγωγή υποχρεωτικών Διαμεσολαβήσεων. Το πείραμα στέφθηκε με επιτυχία και, Όπως προέκυψε από σχετική έρευνα του ανώτατου δικαστηρίου της Βρετανικής Κολούμπια, i) οι ως άνω αιτήσεις εξαίρεσης είναι εξαιρετικά σπάνιες, ii) τα ποσοστά επιτυχίας είναι υψηλά και iii) η προσπάθεια Διαμεσολάβησης έχει θετικά αποτελέσματα ακόμα και όταν δεν καταλήγει σε συμφωνία. Κατόπιν αυτής, παρέμεινε ως συνήθης τακτική κάθε φορά που ο φόρτος εργασίας των Δικαστηρίων γινόταν μη αντιμετωπίσιμος. Σύμφωνα με τον κ. Donald L. Swanson αυτό που έγινε στο Εφετείο ήταν η αρχή του επαγγέλματος του Διαμεσολαβητή στις Η.Π.Α.!

Ένα άκρως σημαντικό σημείο της Διάλεξης ήταν η επισήμανση του ομιλητή στη μελέτη που διεξήχθη στην Αγγλία και την Ουαλία από την οποία προέκυψε ότι η υποχρεωτική Διαμεσολάβηση είχε σημαντικά αποτελέσματα ακόμα και σε περιπτώσεις που τα μέρη ήταν απρόθυμα να συμμετάσχουν σε αυτή, καθώς και ότι χάρη στην υποχρεωτική Διαμεσολάβηση, τα μέρη που συμμετείχαν αισθάνονταν πιο άνετα διότι θεωρούσαν τον εαυτό τους απαλλαγμένο από τον κίνδυνο να θεωρηθεί εκ μέρους τους πρόταση για την επίλυση της διαφοράς με Διαμεσολάβηση, θα έστελνε μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι δεν πίστευαν στην ισχύ της θέσης τους.

Ακολούθως, ο κ. Donald L. Swanson αναφέρθηκε στην διαδικασία της pro bono 90λέπτης υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης που εφαρμόζεται σε δικαστήρια της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, ο Δικαστής διατάζει τα μέρη να υπαχθούν σε υποχρεωτική Διαμεσολάβηση διάρκειας ενενήντα λεπτών την οποία διεξαγάγει εθελοντής Διαμεσολαβητής δωρεάν. Στο τέλος των ενενήντα λεπτών, τα μέρη αποφασίζουν αν θα συνεχίσουν ή όχι τη Διαμεσολάβηση, αυτή τη φορά όμως με αμοιβή του Διαμεσολαβητή. Σε πολλές περιπτώσεις, τα μέρη επιλύουν τα περισσότερα σημεία της διαφοράς τους και υποβάλουν μόνο τα μη επιλυθέντα σημεία στο Δικαστήριο. Άλλοτε πάλι, μετά από αποτυχία διαδικασίας Διαμεσολάβησης και μια και δυο φορές, τα μέρη προσφεύγουν δικαστικά, το Δικαστήριο επιλύει ορισμένα σημεία της διαφοράς και παραπέμπει τα μέρη σε υποχρεωτική Διαμεσολάβηση για τα υπόλοιπα, όποτε έχει παρατηρηθεί ότι επιλύονται στην υποχρεωτική Διαμεσολάβηση όχι μόνο τα μη επιλυθέντα, αλλά όλα ανεξαιρέτως τα σημεία της διαφοράς.

Ομοίως ενθαρρυντικά είναι και τα αποτελέσματα του συστήματος που ακολουθείται στην Βρετανική Κολούμπια του Καναδά. Στη διαδικασία αυτή το μέρος στέλνει μια «Ειδοποίηση Διαμεσολάβησης», στην οποία το άλλο μέρος οφείλει να παραστεί υποχρεωτικά, εκτός και αν i) έχει ήδη διεξαχθεί Διαμεσολάβηση για τη διαφορά αυτή ii) τα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως τη μη διεξαγωγή της ή iii) το αρμόδιο δικαστήριο κρίνει ότι στην περίπτωση αυτή η Διαμεσολάβηση θα είναι μη εφικτή ή άδικη. Όπως προέκυψε από σχετική έρευνα του ανώτατου δικαστηρίου της Βρετανικής Κολούμπια, i) οι ως άνω αιτήσεις εξαίρεσης είναι εξαιρετικά σπάνιες, ii) τα ποσοστά επιτυχίας είναι υψηλά και iii) η προσπάθεια Διαμεσολάβησης έχει θετικά αποτελέσματα ακόμα και όταν δεν καταλήγει σε συμφωνία.

Η βασική πληροφορία, που πήραμε από τη Διάλεξη του κυρίου Donald Swanson, είναι ότι Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση διατάσσουν τα Δικαστήρια και την διεξάγουν είτε δικαστές, είτε διαμεσολαβητές και ότι σε ελάχιστες περιπτώσεις η Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση προβλέπεται από διάταξη είτε Ομοσπονδιακού Νόμου, είτε Νόμου που ισχύει σε συγκεκριμένη Πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι σπάνιες περιπτώσεις Υποχρεωτικής εκ του Νόμου Διαμεσολάβησης είναι εκείνες που προβλέπονται από Ομοσπονδιακούς Νόμους για την επίλυση διαφορών, που προκύπτουν στις Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες.

Ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με τη χρησιμότητα της υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης, της σχέσης αυτής με την ΥΑΣ και τις, εν γένει, προοπτικές της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Η συμβουλή του κ. Donald L. Swanson από την εμπειρία του ως Διαμεσολαβητής είναι να μην σταματάμε να προσπαθούμε και να στηρίζουμε τη Διαμεσολάβηση διότι αυτή μπορεί να φέρει αποτέλεσμα ακόμα και σε υποθέσεις που δεν το πιστεύουμε. Αντί άλλου παραδείγματος μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες τη δική του προσωπική εμπειρία από μία υπόθεση αγροτικού δανείου στην οποία είχε εκφράσει την άποψη στην Τράπεζα (εντολέα του) ότι η υπόθεση δεν έχει ελπίδες να επιλυθεί μέσω Διαμεσολάβησης. Και όμως, μερικές εβδομάδες αργότερα η διαφορά επιλύθηκε μέσω Διαμεσολάβησης! Έκτοτε, προσέθεσε ο ομιλητής ουδέποτε αμφισβήτησε τη Διαμεσολάβηση.

Άλλη μια φορά, ευχαριστούμε θερμότατα τον κ. Donald L. Swanson και εκ μέρους της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩN και εκ μέρους του ΟΠΕΜΕΔ, για την τιμή που μας έκανε να μας παρουσιάσει μια τόσο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη Διάλεξη, η οποία διατήρησε  αμείωτο το ενδιαφέρον όσων την παρακολούθησαν, από την αρχή μέχρι το τέλος.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του περιεχομένου της και της εξαιρετικής σημασίας της λόγω των νέων στοιχείων και ιδεών, που συνεισέφερε, προτείνουμε σε όσους συναδέλφους δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά την Διάλεξη, να δουν το σχετικό video, που έχουμε αναρτήσει στην σελίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ στο Facebook.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2021

ΕΕΔ – ΟΠΕΜΕΔ

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου