Στις περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική η προσπάθεια επίλυσης της διαφοράς με Διαμεσολάβηση, η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί είναι η εξής:

Ο δικηγόρος αναζητά έναν διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή (ο επίσημος κατάλογος υπάρχει στο site του Υπουργείου Δικαιοσύνης www.diamesolavisi.gr) στον οποίο θα στείλει ένα «αίτημα». Στην πράξη, θα συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο έντυπο που αναφέρεται στο νόμο.

Στη συνέχεια, ο Διαμεσολαβητής θα καλέσει τις δύο πλευρές ώστε να οριστεί η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής της συνεδρίας Διαμεσολάβησης. Η κλήση από τον Διαμεσολαβητή προς τα μέρη μπορεί να γίνει εγγράφως ακόμη και με e-mail, με fax, με συστημένη επιστολή. Η ημερομηνία της συνάντησης ορίζεται μέσα στις επόμενες 15 έως 30 μέρες από την πρόσκληση.

Τα μέρη της διαφοράς παρίστανται στη Διαμεσολάβηση μαζί με δικηγόρο (εκτός αν η υπόθεση ανήκει στις μικροδιαφορές, με αντικείμενο κάτω των 5.000 €, ή αν είναι καταναλωτική διαφορά). Η παρουσία του Δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση είναι χρήσιμη και απαραίτητη.

Ο Δικηγόρος ασχολείται με το νομικό μέρος, δίνει τις νομικές συμβουλές στον εντολέα του και τον βοηθά να διαπραγματευθεί. Και όταν η λύση βρεθεί, οι Δικηγόροι των μερών συντάσσουν τη συμφωνία, ώστε να είναι σύμφωνη με τον νόμο.

Το έργο του Διαμεσολαβητή είναι διαφορετικό. Ο Διαμεσολαβητής είναι τρίτος, ουδέτερος και αμερόληπτος και δεν επιτρέπεται να δίνει νομικές συμβουλές. Ο Διαμεσολαβητής δεν εκδίδει απόφαση, δεν είναι δικαστής. Έργο του είναι να «διευθύνει» τη διαδικασία, να κάνει ερωτήσεις, να διερευνά σε βάθος τα θέματα και τις πιθανές λύσεις, να γίνεται γέφυρα στην επικοινωνία μεταξύ των μερών και να βοηθά στο να επέλθει λύση που να είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές.

Η Διαμεσολάβηση συνήθως ολοκληρώνεται μέσα σε μια μέρα. Αν χρειαστεί να γίνουν περισσότερες συναντήσεις σε διαφορετικές ημερομηνίες, συνήθως γιατί υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτεροι λόγοι ή ειδικά θέματα ή πολλά θέματα προς ρύθμιση, η Διαμεσολάβηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες 90 μέρες (από τη λήξη του 30νθήμερου από την κλήση). Αν συμφωνούν και οι δύο πλευρές, μπορεί να δώσουν μια παράταση για το πολύ 60 μέρες. π.χ. τα μέρη επιθυμούν να διερευνήσουν τη δυνατότητα πώλησης ή μίσθωσης μιας θερινής κατοικίας και τις τιμές που μπορεί να πετύχουν. Θα συμφωνήσουν σε παράταση και στη συνέχεια με βάση τα νέα δεδομένα θα πάρουν την απόφαση που τους αφορά.

Στη Διαμεσολάβηση είναι επιθυμητό να υπάρχει φυσική παρουσία των μερών, διότι η αμεσότητα διευκολύνει πολύ την όλη διαδικασία. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, η συνεδρία της Διαμεσολάβησης μπορεί να γίνει με τηλεδιάσκεψη (με Skype, Viber κ.λπ.)

Μετά την αρχική συνεδρία Διαμεσολάβησης, αφού τα μέρη ενημερωθούν από τον Διαμεσολαβητή, ΑΝ δεν συμφωνήσουν να προχωρήσουν (κάτι που δεν αναμένεται να είναι συχνό, καθώς οι πολίτες ΘΕΛΟΥΝ να λύσουν τις διαφορές τους άμεσα και οικονομικά), τότε ο Διαμεσολαβητής θα συντάξει «πρακτικό αποτυχίας» και με αυτό, μπορούν να προχωρήσουν στα Δικαστήρια.

Και αν τα μέρη δεν μπορέσουν να βρουν Διαμεσολαβητή κοινής επιλογής (που επίσης δεν αναμένεται να είναι συχνό), θα απευθυνθούν στην Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης, που θα ορίσει Διαμεσολαβητή λαμβάνοντας υπόψη το είδος της διαφοράς (οικογενειακή, εμπορικού σήματος κ.ο.κ.), τις δεξιότητες του Διαμεσολαβητή κ.λπ.

Ευγνωσία Ραφτοπούλου-Χατζηπρίμου
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω ΔΣΘ
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Συντονίστρια Πύλης Διαμεσολάβησης Ωραιοκάστρου