Η Διαμεσολάβηση μπορεί να προσφέρει λύση σε υποθέσεις που η διεκδίκηση είναι ανέφικτη ή η λύση εξαιρετικά δαπανηρή.

Τέτοιες υποθέσεις είναι εκείνες  που δεν μπορούν να επιλυθούν δικαστικά ή το κόστος για τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα ή για την ικανοποίηση του δικαιώματος ξεπερνά τις οικονομικές δυνατότητες του δικαιούχου. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι μπορεί να κάνει ο δικηγόρος στον οποίο απευθύνεται για λύσεις ο εντολέας του ; Ο δικηγόρος μπορεί να του προτείνει τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης μέσω της οποίας μπορεί να καταλήξει γρήγορα και οικονομικά σε συμπεφωνημένες λύσεις.

Υπάρχουν παραδείγματα τέτοιων υποθέσεων που κατόπιν πρωτοβουλίας του δικηγόρου του ενός μέρους της διαφοράς προτάθηκε η διαδικασία της Διαμεσολάβησης στην άλλη πλευρά και το δικηγόρο της και επιλύθηκαν με Διαμεσολάβηση.

Η πρώτη περίπτωση που επιλύθηκε μέσω τη Διαμεσολάβησης αφορούσε την  αδύνατη οικονομικά σύζυγο μιας οικογενειακής διαφοράς που δεν ήταν κυρία ή συγκυρία της οικογενειακής στέγης και το δικαίωμα της στην χρήση της είχε λήξει μόλις η απόφαση του διαζυγίου έγινε αμετάκλητη. Αδυνατώντας να διεκδικήσει δικαστικά την παράταση της χρήσης καθώς προσέκρουε στο νόμο με πρωτοβουλία του δικηγόρου της πρότεινε τη Διαμεσολάβηση στην πλευρά του άλλου συζύγου και του δικηγόρου του και με τη βοήθεια του ουδέτερου τρίτου Διαμεσολαβητή ο οποίος αποκατέστησε την επικοινωνία των μερών, κάθισαν γύρω από το τραπέζι της Διαμεσολάβησης, έλυσαν τη σύγκρουση τους και κατέληξαν σε μια λεπτομερή συμφωνία που ενσωματώθηκε στο πρακτικό Διαμεσολάβησης. Η συμφωνία μέσω της Διαμεσολάβησης  της επέτρεψε να συνεχίσει να κάνει χρήση της οικογενειακής στέγης διευρύνοντας πλέον τον χρονικό ορίζοντα της ασκήσεως ενός δικαιώματος που είχε λήξει προσφέροντας λύση εκεί που λύση αρχικά δεν διαφαινόταν.

Η δεύτερη περίπτωση ήταν οικογενειακή διαφορά συζύγων που χώριζαν και αφορούσε την αξίωση του ενός συζύγου για συμμετοχή στα αποκτήματα κατά τη διάρκεια του γάμου, τα οποία όμως βρίσκονταν στη σφαίρα επιρροής του άλλου συζύγου. Η πρωτοβουλία του δικηγόρου να προτείνει στον εντολέα του τη Διαμεσολάβηση και εκείνος να τον εμπιστευτεί και να τη δοκιμάσει απέβη ιδιαίτερα επωφελής, καθώς η διαφορά επιλύθηκε με την βοήθεια του Διαμεσολαβητή μέσα σε λίγες ώρες, καταλήγοντας σε ένα πρακτικό Διαμεσολάβησης- τίτλο εκτελεστό που περιελάμβανε μια συμφωνημένη λύση  παρέχοντας στο δικαιούχο ανέλπιστη ικανοποίηση μιας αξίωσης του που εκ πρώτης όψεως φάνταζε εξωπραγματική έως ανέφικτη, χωρίς δικαστικό αγώνα ή αναγκαστική εκτέλεση.

Τέλος η τρίτη περίπτωση αφορούσε ένα ζευγάρι που χώριζε και κάθε σύζυγος είχε δικαίωμα συγκυριότητας στο κοινό ακίνητο. Μετά το χωρισμό οι σύζυγοι επιθυμούσαν τη διανομή του ακινήτου πλην όμως για λόγους πολεοδομικούς δεν επιτρεπόταν η σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας η οποία σε κάθε περίπτωση ήταν εξαιρετικά δαπανηρή και ξεπερνούσε τις οικονομικές δυνατότητες των μερών. Οι σύζυγοι έλυσαν τη σύγκρουση τους μέσω της Διαμεσολάβησης καταλήγοντας σε μια λεπτομερή συμφωνία με την οποία καθόρισαν τη χρήση τμημάτων του κοινού ακινήτου που θα έκανε καθένας από αυτούς καθώς και με ποιες προϋποθέσεις.

Σε όλες τις περιπτώσεις η Διαμεσολάβηση υπήρξε η καλύτερη λύση! 

Παναγιώτα Λουκάκου
Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών