Η διαφορά ανέκυψε από τρεις συμβάσεις χρονοναύλωσης εξάμηνης διάρκειας η κάθε μία, με δικαίωμα ισόχρονης ανανέωσης, που συνήφθησαν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο 20.. μεταξύ της εταιρίας Α, με έδρα στον Παναμά και της εταιρίας Β, με έδρα στα Marshall Islands, η οποία είχε και στον Πειραιά εγκαταστημένο Γραφείο λειτουργίας, υπό το καθεστώς του Νόμου 89 (εγγεγραμμένη στο αντίστοιχο Μητρώο Υπεράκτιων Εταιρειών Νόμου 89, του Υπουργείου Ναυτιλίας).

Η εταιρία Α, εκναυλώτρια, ναύλωσε στην εταιρία Β τρία πλοία.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των ναυλώσεων, η ναυλώτρια συνήθιζε να καταβάλει μεν το ναύλο (μίσθωμα) για το κάθε πλοίο μηνιαίως (όπως όφειλε), όμως παρακρατώντας διάφορα ποσά και αιτιολογώντας αυτές τις παρακρατήσεις ως “off hire deductions” (δικαιωματικές παρακρατήσεις ναύλου).

Το μήνα Σεπτέμβριο του 20.., η ναυλώτρια δεν κατέβαλε καθόλου τους ναύλους των τριών πλοίων.

Οι εκναυλωτές πληροφορήθηκαν από τους έλληνες δικηγόρους τους ότι ένας προμηθευτής καυσίμων (bunkers supplier) προτίθετο να κατάσχει ένα από τα πλοία για ποσό καυσίμων αξίας 400.000 δολαρίων ΗΠΑ, που η ναυλώτρια είχε αφήσει απλήρωτο. Όντως, ο προμηθευτής πετρελαίων ενός από τα τρία πλοία, ζήτησε από ελληνικά δικαστήρια ασφαλιστικά μέτρα και πέτυχε την έκδοση διαταγής απαγόρευσης απόπλου του εν λόγω πλοίου. Υπήρξαν και άλλες όμοιες απαιτήσεις από προμηθευτές καυσίμων.

Στις 6:03 μμ της 24/9/20.., η εκναυλώτρια ειδοποίησε τη ναυλώτρια ότι κάθε μία από τις τρεις ναυλώσεις καταγγέλλεται και τα πλοία αποσύρονται (withdrawn). Η εταιρία Β υποστήριξε ότι η απόσυρση των πλοίων ήταν μη νόμιμη και άκυρη.

Οι εκατέρωθεν απαιτήσεις μεγάλες. Η εταιρεία Α διεκδικεί ποσό 967.335,50$. Η εταιρεία Β διεκδικεί ποσό 5.021.043,80 $.

Μέσα από τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, η αντιδικία έληξε, βρέθηκε μια κοινά αποδεκτή λύση και το κυριότερο, η συνεργασία των δυο εταιρειών συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Είναι σαφές ότι στις υποθέσεις ναυτικού δικαίου, τα μέρη, εξοικειωμένοι με το θεσμό της διαιτησίας, είναι ευέλικτα, θέλουν να λύνονται οι διαφορές τους εκτός δικαστηρίων για να μην υπάρχει νομικό προηγούμενο, να λύνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και με το λιγότερο κόστος, παραμένοντας πιστοί στα συμφέροντά τους κι όχι περιχαρακωμένοι στις νομικές τους θέσεις. Και η Διαμεσολάβηση τους τα παρέχει όλα αυτά.

Βασιλική Δημ. Σκορδάκη
Δικηγόρος Αρείου Πάγου & Συμβουλίου της Επικρατείας, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών – Solicitor Αγγλίας & Ουαλίας