Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Εάν εφαρμοστεί η ρήση αυτή και στον τομέα της δικαιοσύνης, θα μπορούσε να αποδειχθεί απόλυτα ορθή και μάλιστα το μέσο της πρόληψης ονομάζεται Διαμεσολάβηση. Ειδικά σε χώρες όπως την Ιταλία.

Η Ιταλία είναι μια χώρα των διενέξεων, και τα κατάμεστα δικαστήρια αποτελούν απόδειξη για τη διαπίστωση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέδειξε ορισμένες διαπιστώσεις: Η Ιταλία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εκκρεμών υποθέσεων σε σχέση με τον πληθυσμό, ήτοι 7 υποθέσεις ανά 100 κατοίκους, και αυτό μαθηματικά αναλύεται ότι στο σύνολο του πληθυσμού έχει 9 εκατομμύρια ανεπίλυτες περιπτώσεις. Χρονικά, χρειάζονται περισσότερες από 500 ημέρες για ολοκληρωθεί ο πρώτος βαθμός δικαιοδοσίας, νούμερο που είναι τρεις φορές περισσότερο από τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Δεν είναι όμως μόνο κοινωνικό το ζήτημα: Η δυνατότητα απλοποίησης του Ιταλικού μηχανισμού δικαιοσύνης μπορεί να φέρει μεγάλη οικονομική διαφορά στη χώρα. Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα της Ιταλίας, η ετήσια απώλεια του ΑΕΠ μπορεί να είναι περίπου 1%, λόγω των ελαττωμάτων του συστήματος αστικής δικαιοσύνης. Αυτό εκτιμάται περίπου στα 20 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο Francesca Tempesta, που είναι αντιπρόεδρος του Παρατηρητηρίου της Ιταλικής ADR (Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών), η Διαμεσολάβηση προσφέρει καλύτερες εγγυήσεις σε ό,τι αφορά την οικονομία, την εξοικονόμηση χρόνου καθώς και εξισορρόπηση συναισθημάτων. Είναι γνωστό στην Ιταλία, ότι η αβεβαιότητα και οι επιχειρήσεις δεν είναι «καλοί φίλοι», και αυτό γιατί οι άνθρωποι φοβούνται να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στην Ιταλία, καθώς υπάρχει πάντα αυτή η αβεβαιότητα, σε περίπτωση που προκύψουν νομικές διαφορές. Υπάρχει αβεβαιότητα ακόμη και στο να είναι κανείς θύμα, και να καταλήξει να γίνει ο ένοχος.

Δεν είναι τυχαίο ότι επηρεάζονται οι ξένες επενδύσεις στην Ιταλία: από το έτος 2007 – το έτος πριν την παγκόσμια κρίση – οι επενδύσεις έχουν μειωθεί κατά 58%. Ένας από τους λόγους είναι η αντίληψη μιας αναποτελεσματικής οικονομικής δομής που συνδέεται με τη διαδεδομένη διαφθορά, τα πολιτικά σκάνδαλα, τη διαδεδομένη διάδοση του οργανωμένου εγκλήματος, τη βραδύτητα της αστικής δικαιοσύνης, τους δυσκίνητους νόμους και κανονισμούς, όπως είχε αναφερθεί σε ετήσια έκθεση πριν 3 έτη.

Κατά την προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, ο Ιταλικός φορέας που επιτηρεί ζητήματα Εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, έχει δημιουργήσει μία προσπάθεια που ονομάζεται “SOS Media”, και υφίσταται από το Μάιο του 2014. Οι εταιρείες και οι επαγγελματίες όχι μόνο θα μπορούν να επικοινωνήσουν με την SOS Media για να επιλύσουν μια σύγκρουση, αλλά θα λάβουν βοήθεια για να προσθέσουν «ρήτρες Διαμεσολάβησης» σε συμβάσεις έτοιμες να υπογραφούν, αναφέρει η ιστοσελίδα του Παρατηρητηρίου ADR, με στόχο την διανομή σε όλη την Ευρώπη. Ο στόχος είναι να εναρμονιστούν οι υπηρεσίες με χώρες όπως η Γαλλία και η Αγγλία, όπου η Διαμεσολάβηση είναι ήδη πραγματικότητα εδώ και πολλά χρόνια.

ΠΗΓΗ: http://m.theepoch.com/the-art-of-dialogue-in-conflict-resolution-mediation-in-italy_1117497.html

Όλγα Ν. Τσιπτσέ
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Δ.Διαμεσολαβήτρια ΥΔΔΑΔ – DPO/GDPR ex.