Για το δικαστήριο χρειάζονται αποδείξεις, έγγραφα, μάρτυρες. Υπάρχουν αμφιβολίες για το αν τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτετε είναι αρκετά ισχυρά για να πείσουν τον δικαστή που θα εκδώσει την απόφαση;

Αρκετές δεκαετίες στο επάγγελμα του δικηγόρου, βιώνω συχνά την εξής κατάσταση: Ο/η εντολέας μου, μού εκθέτει το ζήτημα που τον αφορά, διαπιστώνεται ότι τα πραγματικά περιστατικά που μου διηγείται μπορούν να υπαχθούν στον α΄ ή στον β΄ νομικό κανόνα και στη συνέχεια έρχεται το ερώτημα:

-Τι μέσα έχουμε για να αποδείξουμε τους ισχυρισμούς μας; Υπάρχουν έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά; Υπάρχουν μάρτυρες; Είναι αρκετά ισχυρά και πειστικά τα αποδεικτικά μέσα που έχουμε για το δικαστήριο;

-Βγάζει τόσες χιλιάδες το μήνα… Αλλά στην Εφορία δηλώνει ζημίες.

-Έχει και δεύτερο επάγγελμα… Αλλά βέβαια, αυτό δεν προκύπτει από κάποιο έγγραφο…

-Μάρτυρες υπάρχουν;

-Ναι, όλη η γειτονιά, οι φίλοι οι συνάδελφοι, οι συνεργάτες τα ξέρουν.

Όμως δεν μπορούμε να εξετάσουμε όλη τη γειτονιά, και συχνά ο συνεργάτης δεν θέλει να έρθει και να καταθέσει γιατί δεν θέλει να μπει στη διαδικασία, ούτε να διαταράξει τη δική του σχέση με τον δικό μας «αντίδικο».

Στα προβλήματα αυτά μπορεί να δώσει λύση η Διαμεσολάβηση. Κανένας μάρτυρας δεν θα χρειαστεί, κανένα έγγραφο δεν απαιτείται, κανέναν άνθρωπο δεν θα χρειαστεί να πείσετε για αυτό ή για το άλλο… Αρκεί που ξέρετε τα πραγματικά περιστατικά εσείς οι ίδιοι, οι άνθρωποι που έχετε τη διαφορά… Και αυτό, ανεξαρτήτως του αν δηλώνετε ότι συμφωνείτε ή διαφωνείτε στα περιστατικά ή/και στον τρόπο επίλυσης.

Η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, στηρίζεται στο παρελθόν. Τι έγινε και πώς αυτό που έγινε, μπορεί να υπαχθεί στο «πραγματικό» κάποιου νόμου. Για τον τρόπο που θα λάβει χώρα η δικαστική διαδικασία, εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες, όπως: για την ισχύ που έχει ένα δημόσιο έγγραφο, για το ποιός έχει το βάρος απόδειξης κ.ο.κ.

Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης, ασφαλώς «ακούει» το τί έγινε και βεβαίως ενδιαφέρεται για το αν υπάρχει και σε ποιο βαθμό η δυνατότητα ή πιθανότητα ευδοκίμησης σε περίπτωση προσφυγής στα δικαστήρια. Αλλά δεν εφαρμόζει δικονομικούς κανόνες, ούτε χρειάζεται να πειστεί ο Διαμεσολαβητής και μάλιστα με βάση συγκεκριμένους κανόνες.

Αν, λοιπόν, σας προβληματίζει το θέμα της αποδεικτικής διαδικασίας, αν δεν είστε βέβαιος ότι η αλήθεια (την οποία εσείς γνωρίζετε, έστω και αν δεν συμφωνείτε σε αυτή με την άλλη πλευρά, δεδομένου ότι ο καθένας έχει την δική του οπτική) μπορεί να πείσει τον δικαστή που θα δικάσει την υπόθεσή σας και μάλιστα μέσα στα σύντομα χρονικά πλαίσια που έχει στην διάθεσή του, ή αν απλά δεν θέλετε καθόλου να μπείτε στη διαδικασία να ψάχνετε μάρτυρες, να παρακαλάτε και να εξηγείτε το πώς και το γιατί, τότε ίσως η Διαμεσολάβηση μπορεί να σας βοηθήσει να λύσετε τη διαφορά σας, χωρίς να υποστείτε αυτή την ταλαιπωρία…

Ευγνωσία Ραφτοπούλου – Χατζηπρίμου
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω ΔΣΘ
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβητή
Συντονίστρια πύλης Διαμεσολάβησης Ωραιοκάστρου