«Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, αλλά και στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος της χώρας, είναι ο αργός ρυθμός και εν γένει η χαμηλή αποτελεσματικότητα του συστήματος απονομής δικαιοσύνης. Ο ΣΕΒ στηρίζει διαχρονικά κάθε θεσμική πρωτοβουλία για ένα σύγχρονο πλαίσιο επίλυσης διαφορών, που θα ενδυναμώσει την εθνική μας οικονομία και θα επιταχύνει την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι μέσα από τη συμμετοχή μας στον ΟΠΕΜΕΔ, οι Κοινωνικοί Εταίροι και θεσμικοί εκπρόσωποι της οικονομικής ζωής και της επιστημονικής κοινότητας, μετατρέπουμε αυτόν τον στόχο σε διαρκή, κοινή μας ευθύνη με σκοπό να κερδίσουμε το μεγαλύτερο και ίσως δυσκολότερο στοίχημα: να εμφυσήσουμε στην ελληνική κοινωνία και τις ελληνικές επιχειρήσεις την κουλτούρα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μας.»