Εκδήλωση

«Συμπεριφορικά οικονομικά & Διαμεσολάβηση»

(Verhaltensökonomik & Mediation)

Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017 στις 18:00

στους χώρους της Δικηγορικής Εταιρείας “Anwaltspraxis

Ακαδημίας 43, 4ος όροφος

 

Στον χώρο της νομικής επιστήμης γίνεται πλέον λόγος για ένα νέο μεθοδολογικό ρεύμα, αυτό της συμπεριφορικής οικονομικής ανάλυσης του δικαίου (behavioral economic analysis of law), το  οποίο είναι μία σύζευξη δικαίου, οικονομικών και ψυχολογίας. Η νέα αυτή θεώρηση επιχειρεί να καταδείξει τον ανορθολογικό τρόπο δράσης μας σε διάφορες συναλλακτικές ή βιοτικές καταστάσεις, δηλαδή αποστασιοποιείται από την παραδοσιακή οικονομική ανάλυση του δικαίου-θεωρία της ορθολογικής επιλογής (rational choice theory), και προσχωρεί στη θεωρία της περιορισμένης ορθολογικότητας (bounded rationality), σύμφωνα με την οποία συχνά ενεργούμε εσφαλμένα-ανορθολογικά και λαμβάνουμε αποφάσεις που δεν μεγιστοποιούν τις ωφέλειές μας.

Στην πρόσφατη μονογραφία του, «Ιδιωτική αυτονομία και προστασία του καταναλωτή – Μια συμβολή στη συμπεριφορική οικονομική ανάλυση» (εκδόσεις Σάκκουλα),  ο Αντώνης Καραμπατζός εφαρμόζει τη νεώτερη θεώρηση κυρίως στο πεδίο της προστασίας του καταναλωτή, στο πλαίσιο της οποίας το μεγαλύτερο βάρος δίδεται στο δικαίωμα υπαναχωρήσεως του καταναλωτή κατά την Οδηγία 2011/83/ΕΕ, ενώ γίνεται επίσης εκτενής αναφορά στην ratio των ΓΟΣ, στις απαλλακτικές ρήτρες ιδίως στην καταναλωτική πώληση, καθώς και στην ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων.

 

Η διαχείριση «ανορθολογικών» αποφάσεων θα είναι αντικείμενο της συζήτησης στις 22/06/2017.

Μία ίδια κατάσταση μπορεί να «προκαλέσει» διαμετρικά αντίθετες θέσεις των εμπλεκόμενων μερών.

Οι πληροφορίες που αντλούνται από μια κατάσταση επεξεργάζονται με βάση τις προσδοκίες και τα στερεότυπα μας. Οι διαδικασίες της δημιουργίας προκαταλήψεων υφίστανται σε όλους τους τομείς της ζωής και είναι η κύρια αιτία κλιμάκωσης σε σχεδόν όλες τις διαφορές. Όντας αιχμάλωτοι από τον τρόπο σκέψης και τις προκαταλήψεις μας (γεγονός που δύσκολα αποδεχόμαστε), η επίλυση των διαφορών είναι πολλές φορές αδύνατη χωρίς έναν ουδέτερο τρίτο, τον διαμεσολαβητή. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να ακούσουμε τις σκέψεις του Αντώνη Καραμπατζού για την σχέση συμπεριφορικών οικονομικών και διαμεσολάβησης.

 

antonios

Ο Αντώνιος Γ. Καραμπατζός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της εν λόγω Σχολής, ενώ εν συνεχεία πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Tübingen (Dr. jur., «summa cum laude» / LL.M., «summa cum laude») και στο Πανεπιστήμιο-Κολλέγιο του Λονδίνου (PostDoc). Από το 2003 είναι Δικηγόρος Αθηνών (πλέον παρ’ Αρείω Πάγω).

Δραστηριοποιείται, επιστημονικά και επαγγελματικά, στους ακόλουθους κυρίως τομείς: Αστικό Δίκαιο, Διεθνής Διαιτησία και Διαμεσολάβηση, Εταιρικό και Τραπεζικό Δίκαιο.

 

Παράλληλα δραστηριοποιείται ως:

Εισηγητής και διοργανωτής διαφόρων διεθνών νομικών συνεδρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέλος διαφόρων νομικών ενώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέλος Συντακτικής ή Επιστημονικής Επιτροπής σε πληθώρα νομικών περιοδικών στην Ελλάδα και τη Γερμανία.

Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ (Α΄ εξάμηνο 2014) για θέματα Αστικού Δικαίου.

Εθνικός Εισηγητής στο Διεθνές Συνέδριο της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου (Βιέννη, Ιούλιος 2014).

Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το Chartered Institute of Arbitrators και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Γνωρίζει Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά.

Δείτε εδώ σχετικά με την Εκδήλωση

Πρόσκληση για την Εκδήλωση