Όλο και πιο συχνά πλέον, είναι τα φαινόμενα του εκφοβισμού (bullying), της παρενόχλησης (harassment) και της σεξουαλικής παρενόχλησης (sexual harassment) μέσα στην καθημερινή ζωή μας και εμφανίζονται κυρίως στην εργασία μας. Η εργασιακή παρενόχληση είναι ένα εξαιρετικά διαβρωτικό φαινόμενο που ασκεί αρνητική επιρροή στην επαγγελματική υπόσταση και ψυχοκοινωνική ευημερία των εργαζομένων, επηρεάζοντας αρνητικά την ψυχική υγεία, την παραγωγικότητα και την εργασιακή τους ικανοποίηση.

Μάλιστα, από έρευνα που έγινε κατά την εκπόνηση μιας διδακτορικής διατριβής, τα ερευνητικά αποτελέσματα έδειξαν ότι το 11,6% των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα έχουν πέσει θύματα εργασιακής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών από την υποβολή της (2017), ενώ η κυρίαρχη μορφή παρενόχλησης είναι οριζόντια και οι συχνότερες παρενοχλητικές συμπεριφορές είναι έμμεσης μορφής.

Για την αντιμετώπιση των εν λόγω συμπεριφορών οι εκπαιδευτικοί αναζητούν υποστήριξη από το άμεσο κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον, ενώ για τη διαχείριση των περιστατικών σχολικού εκφοβισμού υιοθετούν περισσότερο παθητικές στρατηγικές. Το αντίξοο σχολικό κλίμα και η αναποτελεσματική ηγεσία συνδέονται με κλιμάκωση της εργασιακής παρενόχλησης, η οποία επιδρά διαβρωτικά στα επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης, ψυχικής υγείας και αντιληπτής παραγωγικότητας. Τα βιώματα σχολικού εκφοβισμού των εκπαιδευτικών ως μαθητές δεν επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά τις στρατηγικές διαχείρισης των συμβάντων σχολικού εκφοβισμού που αναλαμβάνουν ως επαγγελματίες, ούτε και την ένταση της εμπειρίας της εργασιακής παρενόχλησης. Ωστόσο, διαπιστώθηκε πως όσο εντονότερη είναι η εμπειρία εργασιακής παρενόχλησης, τόσο λιγότερο παρεμβατικοί είναι οι εκπαιδευτικοί σε συμβάντα σχολικού εκφοβισμού επί του παρόντος.

Η Διαμεσολάβηση μπορεί και σε αυτό το σύνολο διαφορών, να παίξει ένα σημαντικότατο ρόλο και να βοηθήσει τελικά τα μέρη να επιλύσουν τη διαφορά τους και να ξαναχτίσουν την εργασιακή τους σχέση, αφού η Διαμεσολάβηση παρέχει ένα ασφαλές, αμερόληπτο πεδίο, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράσουν τα παράπονά τους, η Διαμεσολάβηση εξισορροπεί την ανισορροπία δυνάμεων, μειώνει τη λήψη αδειών ασθένειας, βελτιώνει την ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας, αυξάνει την αξιοπρέπεια στην εργασία, επιλύει τα ζητήματα γρήγορα και ιδιωτικά και βελτιώνει την απόδοση.

Σημαντική είναι και η Σχολική Διαμεσολάβηση, για την επίλυση των προβλημάτων εκφοβισμού μέσα στα σχολεία.

Πηγή: Διδακτορική διατριβή: Ντόλκερα, Ανθούλα Γεώργιος (2017, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Εργασιακή παρενόχληση και σχολικός εκφοβισμός στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Βασιλική Δημ. Σκορδάκη
Δικηγόρος Αρείου Πάγου & Συμβουλίου της Επικρατείας, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών – Solicitor Αγγλίας & Ουαλίας