Τον Ιανουάριο του έτους 2018 το Συμβούλιο Οικογενειακής Διαμεσολάβησης του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας έρευνάς του για τους οικογενειακούς Διαμεσολαβητές που διεξήχθη το φθινόπωρο του 2017.

Οι απαντήσεις σε αυτή την έρευνα δείχνουν, ότι η οικογενειακή Διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία που λειτουργεί στην επίλυση διαφορών χωρισμένων ζευγαριών με την επίτευξη συμφωνίας σε όλα τα θέματα ή σε μέρος των θεμάτων σε ποσοστό 70%.

Αυτά τα ποσοστά επιτυχίας είναι σύμφωνα και με στοιχεία από προηγούμενες μελέτες. Επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι στις περίπου μισές υποθέσεις (ποσοστό 45%) διατυπώθηκαν γραπτές προτάσεις και στο ένα τέταρτο των περιπτώσεων οι προτάσεις αυτές έγιναν αποδεκτές ως προς ορισμένα από τα προς επίλυση θέματα είτε ως προς όλα τα θέματα (σε ποσοστό 13%), και χωρίς αυτό να διατυπωθεί γραπτά (σε ποσοστό 12%).

Παρόλα αυτά, η έρευνα δείχνει επίσης ότι μόνο το ένα τρίτο (33,5%) των υποθέσεων που είναι κατάλληλες για οικογενειακή Διαμεσολάβηση προχωρούν πέρα από μια αρχική συνάντηση πληροφόρησης και αξιολόγησης.

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικογενειακής Διαμεσολάβησης, John Taylor, δήλωσε ότι : «Η οικογενειακή Διαμεσολάβηση προσφέρει στις περιπτώσεις των ζευγαριών που βρίσκονται σε διάσταση την ευκαιρία να διερευνήσουν τις επιλογές που τους προσφέρονται κατά το χωρισμό. Γίνεται πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η Διαμεσολάβηση είναι μια φθηνότερη, ταχύτερη και λιγότερο αγχωτική διαδικασία από τις δικαστικές διαδικασίες.

Η παραπάνω έρευνα επιβεβαιώνει πόσο αποτελεσματική είναι η διαδικασία. Με την δυνατότητα παροχής νομικής βοήθειας σε άτομα με χαμηλά εισοδήματα, εκείνοι που εξετάζουν την περίπτωση να εισάγουν τις οικογενειακές τους υποθέσεις στο δικαστήριο δεν πρέπει να αξιολογούν τη Διαμεσολάβηση ως μια επιλογή απλά και μόνο επειδή αυτή είναι υποχρεωτική. Πρέπει να εξετάζουν τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει η Διαμεσολάβηση στην οικογένειά τους. Το σχετικά χαμηλό ποσοστό εκείνων που επιλέγουν τη Διαμεσολάβηση υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν αυτά τα οφέλη και έτσι χάνουν αυτή την ευκαιρία. Παροτρύνω όλα τα ζευγάρια που χωρίζουν να στραφούν στην οικογενειακή Διαμεσολάβηση ως τον καλύτερο τρόπο επίλυσης των διαφορών τους! “

Πηγήhttps://www.familymediationcouncil.org.uk

Παναγιώτα Λουκάκου
Δικηγόρος
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών