Η Svea Ekonomi είναι μία εταιρεία χρηματοπιστωτικών πιστώσεων που δραστηριοποιείται στη Βόρεια Ευρώπη, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με καταγγελία ενώπιον του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που υπεβλήθη από πρόσωπο, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υπέβαλε σε επεξεργασία.

Το υποκείμενο των δεδομένων ισχυρίστηκε ότι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής του ικανότητας από τη Svea Ekonomi και, ειδικότερα, τα είδη δεδομένων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία δεν εξασφαλίζουν ένα δίκαιο αποτέλεσμα για εκείνον, καθώς ένα από τα αποφασιστικά κριτήρια για την χορήγηση ή όχι της πίστωσης βασιζόταν στη χρήση του ανώτατου ορίου ηλικίας του αιτούντος την πίστωση.

Ο Διαμεσολαβητής αποφάνθηκε ότι η χρήση του ανώτατου ορίου ηλικίας για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας δεν αποτελεί αποδεκτό κριτήριο βάσει του νόμου περί πιστωτικών πληροφοριών. “Η απλή ηλικία του αιτούντος την πίστωση δεν περιγράφει την φερεγγυότητά του, την προθυμία του να πληρώσει ή την ικανότητα να αντιμετωπίσει τις δεσμεύσεις του’’. Επιπλέον, ο Διαμεσολαβητής, με δική του πρωτοβουλία, πραγματοποίησε έλεγχο σχετικά με τις πρακτικές ενημέρωσης της εταιρείας για την ηλεκτρονική διαδικασία πιστώσεων. Το εξεταζόμενο ηλεκτρονικό σύστημα χορήγησης πιστώσεων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 22 § 3 & 4 ΓΚΠΔ και συγκεκριμένα συνίσταται σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για το υποκείμενο. Ως εκ τούτου, ο Διαμεσολαβητής δήλωσε ότι “ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον το δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να του δοθεί η δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του αλλά και να αμφισβητήσει τη ληφθείσα απόφαση”.

Ο Διαμεσολαβητής αφού εξέτασε τις πρακτικές ενημέρωσης που χρησιμοποιούσε η Svea Ekonomi σχετικά με το αυτοματοποιημένο σύστημα λήψης αποφάσεων, έκρινε ότι η λογική της επεξεργασίας δεδομένων δεν εξηγείται επαρκώς, ώστε ο αιτών να μην μπορεί να κατανοήσει εύκολα τους λόγους που οδηγούν στη λήψη της εκάστοτε απόφασης. Γι’ αυτό το λόγο, ο Διαμεσολαβητής διέταξε τη Svea Ekonomi να αλλάξει τα είδη των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται σχετικά με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Επιπλέον, διέταξε την εταιρεία να αλλάξει την ενημέρωση που παρέχει στα υποκείμενα ώστε να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη λογική που χρησιμοποιείται και οδηγεί στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, τον ρόλο της εταιρείας στην λήψη απόφασης καθώς και τις συνέπειες της απόφασης για υποκείμενα.

Πηγή: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/data-protection-ombudsman-ordered-svea-ekonomi-correct-its-practices_en

Κική Δημ. Τσουρού
Δικηγόρος LL.M., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια