«Συμμετέχουμε, με όλους τους Κοινωνικούς Εταίρους και τους Παραγωγικούς φορείς υπεύθυνα με όλες μας τις δυνάμεις στην πρωτοβουλία για την δημιουργία του ΟΠΕΜΕΔ προκειμένου να θεσμοθετηθούν σύγχρονες εξωδικαστικές μέθοδοι διευθέτησης των διαφορών για το καλό της Κοινωνίας και της Οικονομίας και θεωρούμε ότι σήμερα η συνεργασία θεσμικών παραγόντων, παραγωγικών φορέων, νέων επιστημόνων, οργάνων της πολιτείας και της δικαιοσύνης είναι επιβεβλημένη και ως ΓΣΕΒΕΕ δηλώνουμε ότι θα ενθαρρύνουμε αυτή τη σημαντική προσπάθεια χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις προς το μικρότερο, τον πιο αδύναμο, τον ανίσχυρο.»