«Είναι ιδιαιτέρως σημαντική αυτή η πρωτοβουλία που ενώνει όλους μας με σκοπό την προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης. Για την χώρα μας αυτή η συνεργασία ειναι καινοτόμος και έρχεται να συνδραμει καταλυτικά στην ενημέρωση των πολιτών, ώστε να δίδονται γρήγορες και αποτελεσματικές εξώδικες λύσεις. Σε αυτή την σημαντική πρωτοβουλία δίνουμε μέσω του θεσμικού μας ρόλου, δυναμικά το παρόν, με σκοπό την προώθηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προβολής εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφόρων.»