«Θέλουμε να εκφράσουμε τη μεγάλη μας χαρά για τη συμμετοχή του επιστημονικού μας φορέα στον ΟΠΕΜΕΔ και τη συλλογική προσπάθεια των μελών του. Οι Έλληνες συμβολαιογράφοι έχουμε εξ αρχής εκφράσει την εμπιστοσύνη μας στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών στη χώρα μας. Στηρίξαμε και στηρίζουμε σταθερά τη διαμεσολάβηση και τη δικαστική μεσολάβηση. Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη δυναμική και τα πολυσήμαντα οφέλη τους τόσο για τους πολίτες όσο και για την ίδια την Κοινωνία, έχουμε περιβάλει τους νέους θεσμούς με την εμπιστοσύνη μας και το επιστημονικό μας ενδιαφέρον. Ως εκ τούτου, η ενεργός συμμετοχή μας σε αυτόν τον Οργανισμό, από κοινού με πλήθος σημαντικών φορέων, βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια με τη μέχρι σήμερα θετική στάση μας απέναντι στην ιδέα της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και στην ανάγκη για επιτυχή εφαρμογή των σχετικών θεσμών στην Ελλάδα.»