«Ο αριθμός των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων στην Ελλάδα παραμένει εξαιρετικά υψηλός.  Παρά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει, οι καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης παραμένουν.  Αποτελούν πάγια αναφορά στις διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις για την οικονομία (ΟΟΣΑ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΤτΕ, ΣΕΒ).  Σύμφωνα με τις εκθέσεις αυτές, η επίδραση των καθυστερήσεων στην ανταγωνιστικότητα και στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας είναι αρνητική και πολυεπίπεδη.
Στον χρηματοοικονομικό τομέα, οι διαφορές σχετικά με τραπεζικές συμβάσεις είναι, επίσης, πολυπληθείς.  Καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος της δικαστηριακής ύλης.
Οι εκτεταμένες νομοθετικές τροποποιήσεις των τελευταίων ετών προς την κατεύθυνση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών δεν έχουν αλλάξει το τοπίο.  Το πρακτικό ενδιαφέρον επιχειρήσεων και ιδιωτών στην επίτευξη εξώδικων λύσεων εμφανίζεται εξαιρετικά περιορισμένο.  Οι αντισυμβαλλόμενοι στις τραπεζικές συμβάσεις συνεχίζουν να επιλέγουν τη δικαστική οδό.
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ιδρυτικό μέλος του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών ( ΟΠΕΜΕΔ) στηρίζει την ειρηνική διευθέτηση διαφορών. Είναι σημαντικό να γίνει ευρέως αντιληπτό ότι οι διαφορές αυτές αφορούν κατά κανόνα απλές συναλλακτικές σχέσεις και η καθυστέρηση επίλυσής τους δεν εξασφαλίζει κάποια ουσιαστική προστασία.
Η ΕΕΤ προσβλέπει στην ενίσχυση της συνεργασίας της με τα λοιπά μέλη του Οργανισμού, με σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσμάτων.»