Η Ελλάδα φιλοδοξεί να επεκτείνει την οικονομία της και να διευρύνει τις εμπορικές της συναλλαγές. Η καθυστέρηση εκδίκασης, όμως, των εμπορικών υποθέσεων, οι οποίες από τη φύση τους πρέπει να επιλύονται γρήγορα, αποτελεί κατά γενική ομολογία εμπόδιο στις φιλοδοξίες αυτές. Δεδομένης της ύπαρξης του λιμανιού του Πειραιά, της Πάτρας, της Θεσσαλονίκης και των άλλων μεγάλων λιμανιών στην Ελλάδα, για τα οποία ελπίζουμε να διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο για το διεθνές εμπόριο, γενική είναι η πεποίθηση ότι οφείλουμε να τα καθιστούμε συνεχώς πιο ανταγωνιστικά ακολουθώντας τις καινοτομίες και των άλλων χωρών.

Στη Σιγκαπούρη, λοιπόν, έναν  από τα σημαντικότερους πόλους της ασιατικής οικονομίας, εδώ και χρόνια λειτουργεί  Κέντρο Διαμεσολάβησης της χώρας. Η χώρα αυτή, όμως, δεν έχει μείνει όμως μόνο σε αυτό, αλλά προκειμένου να επιλύονται άμεσα οι εμπορικές διαφορές έχουν ιδρυθεί κοντά σε λιμάνια και άλλα μέρη με αυξημένη εμπορική δραστηριότητα μικρότερα κέντρα Διαμεσολάβησης γνωστά ως «Small Case Commercial Mediation Scheme», τα οποία ελέγχονται από το Κέντρο Διαμεσολάβησης. Εκεί επιλύονται μέσα σε χρονικό διάστημα λίγων ωρών (ουσιαστικά αυθημερόν) υποθέσεις που προκύπτουν και έχουν αντικείμενο αξίας 60.000€ ή λιγότερα. Μάλιστα για τις υποθέσεις αυτές οι δυο πρώτες ώρες Διαμεσολάβησης παρέχονται δωρεάν. Το αποτέλεσμα είναι πολλές υποθέσεις μικρής αξίας να επιλύονται εν τη γένεση τους πριν καν εξέλθουν τα μέρη από το λιμάνι! Και όλα αυτά, εφόσον τα μέρη επιθυμούν να λύσουν με αυτό τον τρόπο τη διαφορά τους και χωρίς να στερούνται τις δυνατότητες της δικαστικής προστασίας, εφόσον της προτιμήσουν.

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο ανάπτυξης, το οποίο πολλές χώρες εκμεταλλεύονται και χρησιμοποιούν. Αν θέλουμε, λοιπόν, και στην Ελλάδα να φτάσουμε στην πολυπόθητη ανάπτυξη, θα πρέπει να ακολουθούμε τέτοιου είδους φωτεινά παραδείγματα, κερδίζοντας όχι μόνο σε ανταγωνιστικότητα, αλλά και στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων μας.

Πηγή: http://www.mediation.com.sg/business-services/small-case-commercial-mediation-scheme/

Δρ. Δημήτρης Θεοχάρης

Δικηγόρος, L.L.M. (London), Δ.Ν.

Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής διαμεσολαβητών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α. (e-learning)