Είναι γνωστό ότι πολλές εταιρίες στην ελληνική οικονομία είναι οικογενειακές και είναι, επίσης, γνωστό πως, όταν δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των εταίρων, δημιουργούνται αναπόφευκτα προβλήματα και ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας. Λόγω, λοιπόν, του συνδυασμού του έντονου προσωπικού στοιχείου με τα οικονομικά ζητήματα, ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Διαμεσολάβηση σε αυτές τις υποθέσεις είναι πολύ σημαντικός. Κι αυτό γιατί σε αυτές τις υποθέσεις παρατηρείται ότι τόσο οι γενεσιουργές αιτίες όσο και η θεματολογία των διαφορών και των συγκρούσεων που προκύπτουν στις οικογενειακές επιχειρήσεις, υποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η δικαστική οδός, στην αναζήτηση λύσεων για τις συγκρούσεις που προκύπτουν, δεν αποτελεί ιδανική λύση. H δικανική κρίση σχηματίζεται και προκύπτει από την εφαρμογή απρόσωπων δικονομικών και ουσιαστικών κανόνων ενώ, αντίθετα, η Διαμεσολάβηση προσφέρει την εξής δυνατότητα: να κρίνονται και να διευθετούνται οι διαφορές με γνώμονα ή υπό τις παραμέτρους που θέτουν οι οικογενειακοί συσχετισμοί και η καθεστηκυία οικογενειακή ισορροπία. Το ζήτημα της ισορροπίας μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητό από δικηγόρους – μεσολαβητές που έχουν προσωπική επαφή με τα μέλη της οικογένειας, παρά από τον δικαστή, ο οποίος σε τέτοιου είδους υποθέσεις κατά κανόνα θα παραμερίσει το τόσο σημαντικό προσωπικό στοιχείο μεταξύ των εταίρων.

Ας μην ξεχνάμε ότι, κατά κανόνα, στις διαφορές αυτές τα εμπλεκόμενα μέρη θα προέρχονται από διαφορετικές γενεές και αντιλήψεις (π.χ. εταιρίες, οι οποίες περνούν από τον πατέρα στον υιό, όμως, συνυπάρχουν και οι δύο στη διοίκηση κ.τ.λ.), που μοιραία ωστόσο στην οικογενειακή επιχείρηση απαρτίζουν αφενός τα εταιρικά όργανα και αφετέρου τα μέλη της ίδιας οικογένειας ενώ καθένα από αυτά  χρειάζεται τη δική του ιδιαίτερη μεταχείριση.

Ο σκοπός, λοιπόν, είναι διπλός: αφενός η οικογένεια να προστατευτεί, αφετέρου να διασφαλιστεί η πορεία της εταιρίας. Και για να επιτευχθούν αυτά χρειάζεται πρώτον η ταχύτητα της Διαμεσολάβησης, ώστε να μην χρονίζουν οι οικονομικές και προσωπικές διαφωνίες και δεύτερον η έμφαση στο προσωπικό στοιχείο, το οποίο αποτελεί και βασικό θεμέλιο μιας οικογενειακής εταιρίας. Στοιχεία, που χαρακτηρίζουν τη Διαμεσολάβηση και δυστυχώς όχι τις περιορισμένες δυνατότητες του ούτως ή άλλως δυσλειτουργικού ελληνικού δικαστικού συστήματος.

Πηγή: http://www.bep.gr/%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82.html#.WBnwQvp9670   

Δρ. Δημήτρης Θεοχάρης
Δικηγόρος, L.L.M.
Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής διαμεσολαβητών
Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α. (e-learning)