Μετά από πολλά προβλήματα ανακατατάξεων, απολύσεων αλλά και παραιτήσεων, που είχαν ανακύψει στα γραφεία της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FIFA), δύο γνωστοί διαμεσολαβητές, με εξειδίκευση στο εργατικό δίκαιο, ανέλαβαν από τον Ιανουάριο του 2017 τη διαχείριση των συγκρούσεων στο μεγάλο αυτό Διεθνή Οργανισμό.

Η διοίκηση της FIFA ανακοίνωσε ότι πρόκειται να αξιοποιήσει το θεσμό της Διαμεσολάβησης με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των συγκρούσεων και την επίλυσή τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με έμφαση στην αρχή της εμπιστευτικότητας, που διέπει το θεσμό, αλλά και στην ουδετερότητα και αμεροληψία των διαμεσολαβητών καθώς και στον άτυπο χαρακτήρα της διαδικασίας, η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία φιλοδοξεί με τον τρόπο αυτό, να χειριστεί τις υποθέσεις που έβαλαν κατά της φήμης και του κύρους της τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: http://www.insideworldfootball.com/2017/03/03/fifa-takes-mediation-steps-resolve-staff-conflict/

Έλενα Κολτσάκη, Διδάκτωρ Νομικής

Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια (ΥΔΑΔΔ, UK, USA)

Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, ΑΚΚΕΔ Προμηθέας (Αθήνα), ADR Center (Rome, Italy)