Τη διαδικασία και τα ευεργετικά αποτελέσματα της Διαμεσολάβησης μπορούν να τα εκμεταλλευτούν όχι μόνο επιχειρήσεις και ιδιώτες αλλά και Δημοτικές Αρχές, φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για τις μεταξύ τους διαμάχες όπως στη διαφορά που περιγράφεται κατωτέρω.

Από το 2017 έχει ξεκινήσει η αντιδικία μεταξύ της πόλης Liberty Grove και της κωμόπολης Sister Bay στο Γουινσκοσιν των ΗΠΑ αναφορικά με την κυριότητα του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων του οποίου γίνεται χρήση από τα δύο μέρη. Οι αρχές της Liberty Grove είχαν ασκήσει αγωγή κατά των αντίστοιχων της Sister Bay, ώστε να κριθεί από το δικαστήριο η κυριότητα επί του Κέντρου. Πρόσφατα, από τις αρχές του Απριλίου 2019 έχουν γίνει συζητήσεις για επίλυση της διαφοράς με Διαμεσολάβηση.

Η ιστορία ξεκίνησε το μακρινό 1988, όταν υπεγράφη από τη Liberty Grove και τη Sister Bay συμφωνία σχετικά με το κέντρο και το καθεστώς εκμετάλλευσής του, στο οποίο βέβαια ρητά αναφέρεται πως η κυριότητα επί του κέντρου ανήκει στη Sister Bay. Ωστόσο, στα μετέπειτα χρόνια επενδύθηκαν από τη Liberty Grove χρήματα για τις ανάγκες του Κέντρου, γεγονός που γεννά δικαιώματα κυριότητας της.

Ήδη από το 2017 η Sister Bay και η Liberty Grove είχαν προτείνει η καθεμία έναν Διαμεσολαβητή για να βοηθήσει τις κοινότητες να επιλύσουν τη διαφορά τους εξωδικαστικά και κατέθεσαν την πρότασή τους για το πώς θα μπορούσε να λυθεί η διαφορά. Οι προτεινόμενες λύσεις, ωστόσο, αλλά και το πρόσωπο του Διαμεσολαβητή δεν έγιναν αποδεκτά από την άλλη πλευρά, με αποτέλεσμα την ανταλλαγή εξωδίκων από τις δύο πλευρές, γεγονός που οδήγησε τελικά τη Sister Bay στην άσκηση της παραπάνω αγωγής.

Οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει ότι σκέφτονται εκ νέου να επιλύσουν τη μεταξύ τους διαφορά εξωδικαστικά με Διαμεσολάβηση.

Πηγές: http://doorcountydailynews1st.com/2019/03/19/liberty-grove-and-sister-bay-moving-closer-to-mediation/ & https://doorcountypulse.com/liberty-grove-sues-sister-bay-settle-30-year-dispute/

Ελένη Πλέσσα
Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση