Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.4566/2018, το άρθρο 182 Ν. 4512/2018 περί υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης τίθεται σε ισχύ στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, δηλαδή περίπου ένα έτος αργότερα από ό,τι προβλεπόταν αρχικά. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η αναστολή επιβάλλεται λαμβανομένης υπόψη της γνωμοδότησης 34/2018 της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών, καθώς και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκθέτει αναλυτικά τα επιχειρήματα για την αναστολή του θεσμού της υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης ως εξής:

«Η αναστολή αυτή επιβάλλεται κατόπιν της γνωμοδότησης 34/2018 της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία των σχετικών διαδικασιών, καθώς και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου. Η προαιρετική Διαμεσολάβηση του Ν. 4512/2018, που βρίσκεται ήδη σε ισχύ, προσφέρει τη δυνατότητα στους πολίτες να επιλύσουν συναινετικά όλες τις αστικές και εμπορικές διαφορές ιδιωτικού δικαίου, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η παρουσία του δικηγόρου τους για την απόλυτη νομική προστασία τους. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια του δικαίου και την παροχή ενός ποιοτικού και λειτουργικού πλαισίου που θα συντελέσει αποτελεσματικά στην προώθηση του διεθνώς επιτυχημένου τρόπου εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και θα δικαιώσει τις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν από την εισαγωγή του στο δικαστικό μας σύστημα αποκλειστικά στην υποχρεωτικότητα της υπαγωγής στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης».

Υπενθυμίζεται ότι η γνωμοδότηση 34/2018 της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, έκρινε τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 περί υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης αντίθετες στις διατάξεις των άρθρων 20 παρ. 1 του Συντάγματος, 6 παρ. 1, 13 της ΕΣΔΑ και 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι «στο βαθμό που ο νόμος 4512/2018 επιβάλλει για τη συμμετοχή στην διαδικασία της υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης α) τα μέρη να επικουρούνται υποχρεωτικά με δικηγόρο και β) υποβάλλονται σε δαπανήματα αμοιβής του Διαμεσολαβητή κ.λπ., τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν στα πλαίσια της ελληνικής κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας ως ασήμαντα και αμελητέα, οι διατάξεις των άρθρων 181 παρ. 1 περ. δ, 182, 183 παρ. 1, 194 του νόμου αυτού είναι ασύμβατες και με την ενωσιακή έννομη τάξη, στα πλαίσια της οποίας, για τη συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας για υποχρεωτική Διαμεσολάβηση, όροι sine qua non είναι, πλην άλλων, ότι η διαδικασία α) είναι αδάπανη (με ανοχή τα ελάχιστα έξοδα) και β) δεν επιβάλλεται υποχρεωτική παράσταση των μερών με δικηγόρο».

Το άρθρο 19 του Ν. 4566/2018 δεν θίγει τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 που αναφέρονται στην εκούσια Διαμεσολάβηση, οι οποίες ισχύουν κανονικά από τις αρχές του έτους.

Πηγή: https://www.lawspot.gr/nomika-nea/dimosieythike-o-nomos-4566-2018-paratasi-eos-2019-gia-tin-ypohreotiki-diamesolavisihttps://www.lawspot.gr/nomika-nea/episimo-paratasi-eos-ton-septemvrio-toy-2019-gia-tin-ypohreotiki-diamesolavisi 

Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια