Ο Αυστραλός Διαμεσολαβητής κ. Alan Limbury, στις Διαμεσολαβήσεις που διεξάγει, συνηθίζει να έχει μαζί του ένα ραβδί ομιλίας. Πρόκειται για ένα όργανο που χρησιμοποιούταν από πολλές φυλές, ιδιαίτερα εκείνες των αυτοχθόνων λαών της βορειοδυτικής ακτής στη Βόρεια Αμερική. Το ραβδί ομιλίας περνούσε από το ένα μέλος μιας ομάδας στο άλλο, καθώς μιλούσαν με τη σειρά τους, ή χρησιμοποιούταν από τους ηγέτες ως σύμβολο της εξουσίας τους και του δικαιώματος να μιλούν δημόσια.

Μετά το τέλος της εναρκτήριας δήλωσής του προς τα μέρη, ο κ. Alan Limbury θέτει δύο διαδικαστικούς κανόνες. Ο πρώτος αφορά την απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων κατά τις κοινές συνεδρίες και ο δεύτερος τη χρήση του ραβδιού ομιλίας από τα μέρη: όταν κάποιο μέρος έχει τον λόγο, θα πρέπει να κρατά το ραβδί ομιλίας. Αν και στην πράξη δεν επιμένει στην απαρέγκλιτη τήρηση του δεύτερου κανόνα, ωστόσο επιδιώκει να συμφωνήσουν τα μέρη με αυτόν, έστω θεωρητικά. Οι δικηγόροι των μερών τείνουν να δυσανασχετούν με τον κανόνα. Ωστόσο, όταν κάποιος διακόπτει το πρόσωπο που έχει τον λόγο, το τελευταίο αρκετά συχνά επικαλείται το ραβδί ομιλίας προς υπενθύμιση του κανόνα. Επίσης, όταν ο Διαμεσολαβητής ετοιμάζεται για την κατ’ ιδίαν συνεδρία με ένα μέρος, όχι σπάνια τα μέρη του ζητούν να πάρει και το ραβδί ομιλίας μαζί του. Ως εκ τούτου, το ραβδί ομιλίας χρησιμεύει όχι μόνο για τη τήρηση της τάξης αλλά και για τη δημιουργία ατμόσφαιρας συνεργασίας.

Σύμφωνα με τον γνωστό Γάλλο Διαμεσολαβητή κ. Alain Roy, πρόκειται για ένα όμορφο αντικείμενο, το οποίο μπορεί να επιτελέσει διάφορες λειτουργίες στο πλαίσιο μιας Διαμεσολάβησης:

Πρώτον, επιτελεί μια οργανωτική λειτουργία, καθώς στην αρχή της Διαμεσολάβησης επιτρέπει να τεθεί με εύσχημο τρόπο ο κανόνας της μη διακοπής του ομιλούντος. Στην πράξη, τα μέρη δεν χρειάζεται, βέβαια, να κρατούν το ραβδί για να μιλήσουν. Αν, όμως, κατά τη διάρκεια της Διαμεσολάβησης η συζήτηση εκτροχιαστεί, αρκεί ο μεσολαβητής να σηκώσει και να δείξει το ραβδί, για να επαναφέρει την τάξη.

Δεύτερον, επιτελεί μια συμβολική λειτουργία, καθώς υποδεικνύει σαφώς ότι η Διαμεσολάβηση διαφέρει από τις συνήθεις επαγγελματικές συναντήσεις.

Τρίτον, επιτελεί μια φυσική ενεργειακή λειτουργία. Καθώς το ραβδί ομιλίας περνά από το χέρι σε χέρι, κάθε μέρος έχει τη δυνατότητα να το κρατήσει φυσικά, με αποτέλεσμα να εξοικειώνεται πρακτικά με τη διαδικασία και να αποκτά την αίσθηση ότι συμμετέχει ενεργά στη Διαμεσολάβηση. Δημιουργεί, επίσης, μια φυσική σύνδεση μεταξύ των προσώπων, όταν το ένα μέρος το παραδίδει στο άλλο.

Τέταρτον, επιτελεί μια πνευματική ενεργειακή λειτουργία. Το ραβδί φέρνει στον χώρο μια θετική πνευματική ενέργεια, καθώς πρόκειται για ένα αντικείμενο υψηλής αισθητικής που διεγείρει το καλλιτεχνικό συναίσθημα των μερών.

Πηγή: http://mediationblog.kluwerarbitration.com/2018/08/22/using-speaking-stick-mediation/

Βασιλική Κουμπλή
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια