2014: Μέσω της Διαμεσολάβησης επιλύθηκε μεγάλη υπόθεση συλλογικής αγωγής που ασκήθηκε ενώπιον δικαστηρίου της Καλιφόρνια το 2012 από ομάδα καταναλωτών, με εναγόμενο τον όμιλο εταιριών παραγωγής οικιακών συσκευών Electrolux. Όπως υποστηρίχθηκε στο δικαστήριο, κατά το στάδιο προετοιμασίας της δίκης και συγκέντρωσης μαρτυριών κατά το τοπικό δικονομικό δίκαιο (στάδιο λεγόμενο discovery), ορισμένα μοντέλα συσκευών παραγωγής του εν λόγω ομίλου είχαν επανειλημμένα αναφλεγεί λόγω σχεδιαστικού προβλήματος.

Αίτημα της αγωγής ήταν η αποζημίωση για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε περιουσιακά στοιχεία των εναγόντων από τις αναφλέξεις. Αυτές, πάντα σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των εναγόντων, προκαλούνταν από τη συσσώρευση χνουδιών που οφειλόταν στο σχεδιασμό τους, ο οποίος δεν προέβλεπε επαρκή χώρο απόστασης και αποκλεισμού ανάμεσα στο σημείο συσσώρευσης των χνουδιών από τον πομπό θερμότητας των συσκευών. Το πρόβλημα, κατά τους ενάγοντες, παρέμενε,  ακόμα και όταν τα μηχανήματα είχαν εγκατασταθεί σωστά, και οι καταναλωτές τα χειρίζονταν υπεύθυνα και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους. Ο όμιλος από την πλευρά του, ισχυρίσθηκε ότι τα ελαττώματα εμφανίστηκαν σε μία ελάχιστη μειοψηφία των περιπτώσεων, γεγονός που υπεδείκνυε ότι οι συσκευές ήταν πιθανό να μην εγκαταστάθηκαν σωστά.

Η προδικαστική συγκέντρωση αποδείξεων (discovery) διήρκεσε 18 μήνες, κατά τους οποίους οι διάδικοι προσκόμισαν πάνω από 500.000 σελίδες έγγραφου αποδεικτικού υλικού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν και αναφορές από δοκιμές και οπτικοακουστικό υλικό των πραγματογνωμόνων που είχαν προσλάβει.

Για την επίλυση της διαφοράς προσελήφθη τελικά ιδιώτης Διαμεσολαβητής και η Διαμεσολάβηση ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2014. Το Μάιο του ίδιου έτους, τα μέρη κατέληξαν σε συμφωνία που κάλυπτε αποζημιώσεις μέχρι και το ποσό των 1.300 δολαρίων Η.Π.Α. για ζημίες όσων έχασαν περιουσιακά στοιχεία εξαιτίας πυρκαγιάς εντός των πρώτων 10 ετών από την απόκτηση. Η συμφωνία κάλυπτε αρκετές μάρκες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των Frigidaire, White Westinghouse, Kelvinator, Gibson, Kenmore κ.λ.π.. Η αμοιβή των δικηγόρων και τα λοιπά έξοδα, συνολικού ύψους 8.000.000 δολαρίων Η.Π.Α., συμφωνήθηκε να βαρύνει επίσης τον όμιλο Electrolux.

Για περαιτέρω πληροφορίες: http://www.classaction.org/blog/electrolux-to-settle-dryer-fire-suit-reimburse-customers

Σπύρος Αντωνέλος

Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής στη Διαμεσολάβηση Διαμεσολαβητών και Δικηγόρων

Συγγραφέας