1.Τα μέρη και η διαφορά τους κατά την έναρξη της διαδικασίας Διαμεσολάβησης

Κατά την τελική εκκαθάριση, ο Κύριος του Έργου και ο Εργολάβος διαφώνησαν για το ύψος του εργολαβικού ανταλλάγματος.

Οι διαφορές που αφορούσαν τυχόν πρόσθετες προσθήκες και εκπτώσεις που ζητήθηκαν, καθώς και ιδίως τις ανταπαιτήσεις και τα ελαττώματα, εμφανίστηκαν σύντομα επιλύσιμα. Ωστόσο, υπήρξε ένα σημαντικό σημείο που χρειαζόταν να διευκρινιστεί: Ο Εργολάβος επέλεξε σχετικά με την επίστρωση του υπόγειου χώρου στάθμευσης ένα υλικό άλλης προδιαγραφής χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου και χωρίς τη συμφωνία του για τις οικονομικές επιπτώσεις. Αν και αυτό οδήγησε σε ένα τεχνικά ορθό αποτέλεσμα, αποτελούσε ωστόσο απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου. Τα δύο μέρη συμφώνησαν κατ’ αρχάς στο ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να διευθετηθεί με μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος και θεώρησαν ότι το πρόβλημα είναι εύκολο να επιλυθεί.

Ωστόσο, την άποψη του Κυρίου του Έργου ως προς το βαθμό κατά τον οποίο ο Εργολάβος εξοικονόμησε κόστος, δεν τη συμμερίστηκε ο τελευταίος.

Ενώ όμως ο Εργολάβος ανέμενε μια ποσοστιαία έκπτωση μικρού ύψους, δεδομένου ότι ούτε η εγκυρότητα της κατασκευής σε σχέση με την ισχύ της οικοδομικής άδειας αλλά ούτε και η λειτουργικότητα επηρεάστηκαν ενώ και η οπτική διαφοροποίηση στον υπόγειο χώρο στάθμευσης θεωρήθηκε αμελητέα, ο Κύριος του Έργου ήγειρε υψηλότατη ανταπαίτηση σχετικά με τα εξοικονομηθέντα έξοδα.

Έτσι, και οι δύο πλευρές δεν είδαν καμία δυνατότητα να επιτύχουν μία έστω και μερική λύση.

2.Θέσεις και συμφέροντα των μερών

Ο Εργολάβος έδειξε εξοργισμένος. Παρέδωσε ένα έργο το οποίο, κατά την άποψή του πληρούσε όλες τις προδιαγραφές. Σε τεχνικό επίπεδο, η λειτουργία του Έργου δεν επηρεάστηκε καθόλου. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων λειτουργικότητας του Κυρίου του Έργου δεν θα πρέπει να καταλήξει στην υπέρμετρη μείωση της εργολαβικής αμοιβής μετά την ολοκλήρωση του Έργου, αφού λειτουργικά είχε επέλθει το «αποτέλεσμα». Όπως ακριβώς ο Κύριος του Έργου είχε το «αποτέλεσμά» του (κατασκευασμένο και λειτουργικό), έτσι και ο Εργολάβος θα έπρεπε επίσης να έχει το οικονομικό του «αποτέλεσμα» σε μια αμοιβαία σχέση.

Σε επίπεδο πραγματικών περιστατικών, ο Κύριος του Έργου κατέστησε σαφές ότι το «αποτέλεσμα» δεν περιγράφονταν λειτουργικά σε αυτό το σημείο, αλλά καθορίζονταν από την τεχνική προδιαγραφή του περιεχομένου της παροχής. Ωστόσο αυτό δεν συνέβη.

Ο Εργολάβος υποστήριξε το εξής: η διάρκεια αντοχής χρήσης και η λειτουργία πληρούνταν. Παραδόθηκαν χώροι προς μίσθωση. Ο Εργολάβος είχε ως γνώμονα το εργολαβικό αντάλλαγμα για τα εισοδήματα από τη μίσθωση και αυτά τα εισοδήματα από μίσθωση υλοποιήθηκαν. Με αυτόν τον τρόπο, εισακούστηκε από τους κληθέντες από την πλευρά του Κυρίου του Έργου εμπορικούς διαχειριστές : κατά την άποψή τους, δεν υπήρξε οικονομική ζημία.

3.Συμπέρασμα, χρόνος και αιτία επιτυχίας

Με τη Διαμεσολάβηση άλλαξε το κριτήριο: Η διαφορά που κρινόταν σε τεχνικό επίπεδο μετατοπίστηκε σε εμπορικό επίπεδο.

Λόγω του μεγέθους της διαφοράς αναμίχθηκαν και οι εμπορικοί διαχειριστές, οι οποίοι δεν μπορούσαν να μην αναγνωρίσουν το επιχείρημα ότι όλες οι προσδοκίες του Κυρίου του Έργου είχαν εκπληρωθεί. Ενόψει αυτού, το μειωμένο κόστος κατασκευής φαινόταν τόσο ασήμαντο, ώστε κατέστη τελικά δυνατόν να συμφωνηθεί ένα ποσό μείωσης της αμοιβής. Έτσι, εμπορικά βρέθηκε γρήγορα η λύση.

4.Ιδιαιτερότητες και επιπτώσεις

Αλλάζοντας το επίπεδο από τις νομικές απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές στις οικονομικές προσδοκίες, οι εμπορικοί διαχειριστές με «κοινή γλώσσα» κατέληξαν ταχύτερα σε μία λύση. Υπό το πρίσμα της ικανοποίησης των αναγκών των μερών αυτό ήταν πιο σημαντικό από την ανάγκη να διανεμηθεί κατ’ ίσα μέρη από τους τεχνικούς – μηχανικούς το εξοικονομηθέν κατά την κατασκευή ποσό.

Πηγή: https://mkbauimm.de/

Dr. Martin Jung

Το παραπάνω κείμενο δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Συνδέσμου Mediation und Konfliktmanagement in der Bauund Immobilienrecht e.V. (Διαμεσολάβηση και Διαχείριση Συγκρούσεων στον Κατασκευαστικό Τομέα και στον Τομέα των Ακινήτων) που εδρεύει στο Βερολίνο, μέλος του οποίου είναι ο Καθηγητής Δρ. Martin Jung, Δικηγόρος και Εμπορικός Διαμεσολαβητής, ειδικευμένος στο Δίκαιο Κατασκευών και Αρχιτεκτόνων, Επισκέπτης Καθηγητής στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, Ιδρυτής της «Ένωσης Διαμεσολαβητών στον Κατασκευαστικό Τομέα», τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την άδεια αναδημοσίευσης αυτής της υπόθεσης Διαμεσολάβησης.

Ο Καθηγητής Δρ. Martin Jung ήταν ομιλητής στην Ημερίδα με θέμα «Διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών στον Kατασκευαστικό Tομέα» που οργανώθηκε από τον Οργανισμό Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης (ΟΔΔΕΕ) του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, και το Ελληνοκαναδικό Επιμελητήριο και πραγματοποιήθηκε στις 25/11/2016 στο αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ) στην Αθήνα.

Απόδοση στα Ελληνικά και επιμέλεια κειμένου:

Μπερναντέτ Παπαβασιλείου-Σρέκενμπεργκ
Δικηγόρος – διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια (CIArb, Υπ. Δικαιοσύνης)
Συντονίστρια Διαμεσολάβησης του Οργανισμού Διαιτησίας & Διαμεσολαβησης του Ελληνογερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου
Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (CEDR-Trainer/E-Learning ΕΚΠΑ)