Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία του Διαμεσολαβητή είναι η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας με τα μέρη και τους δικηγόρους τους. Οι δικηγόροι προσέρχονται, συχνά, στη Διαμεσολάβηση με ανταγωνιστική διάθεση όπως θα παρίσταντο στα Δικαστήρια. Η παράστασή τους στη Διαμεσολάβηση είναι μία από τις προκλήσεις για το πέρασμα από τα Δικαστήρια στην εναλλακτική επίλυση της διαφοράς. Είναι πολύ μεγαλύτερη η ανάγκη να χτιστεί εμπιστοσύνη με όλους τους δικηγόρους και τα μέρη.

Ο δικηγόρος χρειάζεται να χτίσει εμπιστοσύνη με το Δικαστή και τον αντίδικο δικηγόρο, όμως το επίπεδο αντιπαράθεσης που μπορεί να προκύψει στα Δικαστήρια αποτελεί μέρος της διαδικασίας αυτής. Στη Διαμεσολάβηση ο Διαμεσολαβητής χρειάζεται να χτίζει εμπιστοσύνη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας με το δικηγόρο, και κυρίως από το στάδιο της προετοιμασίας της Διαμεσολάβησης,  ώστε να εμπιστευτεί τη διαδικασία μέσα από το Διαμεσολαβητή ο οποίος πρέπει να παραμένει ουδέτερος. Γι’ αυτό το λόγο ο Διαμεσολαβητής είναι προτιμότερο να ασκεί μόνο το επάγγελμα της Διαμεσολάβησης και όχι μαζί και του δικηγόρου.

Η εμπειρία του Διαμεσολαβητή ως δικηγόρος θα βοηθήσει την καλύτερη κατανόηση του πεδίου μέσα στο οποίο οι παραστάτες δικηγόροι θα κινηθούν ώστε να εργαστεί αποτελεσματικά μαζί τους.

Ο Διαμεσολαβητής προσπαθεί να αφουγκραστεί τα επιχειρήματα των δικηγόρων και των δύο πλευρών και να εμβαθύνει στις αποδείξεις που του παρουσιάζουν οι δικηγόροι, προσπαθώντας να καταλάβει τις ανάγκες των δύο μερών.

Θα ήταν προτιμότερο ο Διαμεσολαβητής να έχει ελαστικότητα στο θέμα των νομικών επιχειρημάτων που ακούγονται στη διαδικασία και να ασχολείται προσεκτικά με όλα ανεξαιρέτως.

Είθισται οι δικηγόροι να παρουσιάζουν πολλές αποδείξεις και μακροσκελή σημειώματα, επομένως ο Διαμεσολαβητής είναι υποχρεωμένος να τα διαβάσει. Οι δικηγόροι-Διαμεσολαβητές έχουν εμπειρία στη διαχείριση με ερωτήσεις σε λεπτομέρειες στους παραστάτες δικηγόρους ώστε να αποσαφηνίζονται όλα τα νομικά ζητήματα για τα μέρη με σκοπό την κατανόηση της δυναμικής των μερών στη διαδικασία. Εχει τεράστια σημασία η προετοιμασία του Διαμεσολαβητή.

Στο στάδιο αυτό ο Διαμεσολάβητής λαμβάνει τα πρώτα σημειώματα των δικηγόρων και ως εκ τούτου ο Διαμεσολαβητής έχει μία πρώτη εικόνα για τη διαφορά.

Τα σημειώματα των δικηγόρων θα πρέπει επίσης να είναι σαφή ως προς το είδος και τη φύση της διαφοράς, τις ανάγκες των μερών και τι επιθυμούν για τη διαφορά τους. Το σημείωμα δεν θα πρέπει να είναι νομικό έγγραφο ή η αγωγή καθεαυτή αλλά περιεκτικό και σαφές για τα μέρη και το Διαμεσολαβητή.

Η προετοιμασία της Διαμεσολάβησης και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο στάδιο αυτό με τα μέρη και τους δικηγόρους είναι η μισή δουλειά της Διαμεσολάβησης και συνεπώς Διαμεσολαβητής, δικηγόροι και μέρη εργάζονται σκληρά για την επιτυχία της.

Βικτωρία Λιούτα
Δικηγόρος, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών ΚΕΔΙΠ