Τον Απρίλιο 2008 η αμερικανική τράπεζα Citigroup αποφάσισε να επιλύσει μέσω Διαμεσολάβησης  διαφορά που προέκυψε μεταξύ μίας θυγατρικής της εταιρίας «Smith Barney» και ορισμένων γυναικών εργαζομένων της, η οποία κατέληξε σε εξωδικαστική συμφωνία συνολικού ύψους 33 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η αντιδικία ξεκίνησε όταν τρεις εργαζόμενες της Smart Barney κατέθεσαν αγωγή κατά της εταιρίας, ισχυριζόμενες ότι υφίσταντο δυσμενή διακριτική μεταχείριση στο εργασιακό τους περιβάλλον λόγω του φύλου τους από τους άντρες προϊσταμένους αλλά και εξαιτίας της γενικότερης πολιτικής της εταιρίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι τρεις γυναίκες, η Deborah Orlando, η Kathryn Varner και η Fassbender-Amochaev, εργάζονταν ως οικονομικοί σύμβουλοι της Smith Barney και υποστήριζαν ότι οι διευθυντές των υποκαταστημάτων συμβούλευαν τους πελάτες τους να απευθύνονται σε άντρες μεσίτες (brokers), με αποτέλεσμα την μη επίτευξη μεγαλύτερων κερδών από τις γυναίκες εργαζόμενες. Επίσης, δεν είχαν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άντρες συναδέλφους τους να γίνουν εταίροι, λάμβαναν λιγότερη εκπαίδευση και τους παρείχαν τα χειρότερα γραφεία.

Οι τρεις ενάγουσες αρχικά είχαν προβάλει τα αιτήματα τους για ίση μεταχείριση στην εταιρία, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Μετά τη μεταφορά της αντιδικίας από την αίθουσα των δικαστηρίων στις αίθουσες της Διαμεσολάβησης, προέκυψε συμφωνία μεταξύ των μερών, η οποία περιελάμβανε χρηματική ικανοποίηση όχι μόνο προς τις τρεις εργαζόμενες, οι οποίες είχαν κινήσει τις νομικές διαδικασίες αλλά και των λοιπών γυναικών-εργαζομένων της εταιρίας, οι οποίες είχαν υποστεί διακριτική μεταχείριση ποσού συνολικού ύψους 33 εκατομμυρίων δολαρίων, διανεμόμενο μεταξύ των γυναικών αυτών.

Λοιποί όροι της συμφωνίας ήταν ότι η Citi όφειλε για τέσσερα χρόνια που θα διαρκούσε η συμφωνία, να εισάγει διαδικασίες χορήγησης των δώρων (bonus), χωρίς να λαμβάνει υπόψη το φύλο του εργαζομένου, να διανέμοντα οι πελάτες στους εργαζομένους όχι με κριτήριο το φύλο του εργαζομένου και να παρέχεται εκπαίδευση στις γυναίκες εργαζόμενες.

Πηγή:https://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/2787545/Citigroup-pays-out-33m-over-sex-discrimination.html

Ελένη Πλέσσα
Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση