Συμφωνία ύψους 13 εκατομμυρίων δολαρίων επετεύχθη μεταξύ της Wells Fargo και περίπου 44.000 υπαλλήλων της στην Καλιφόρνια, οι οποίοι είχαν ασκήσει συλλογική αγωγή κατά της Τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα, οι ενάγοντες ισχυρίζονταν ότι η Τράπεζα δεν είχε καταβάλει τις υπερωρίες των εργαζομένων, ενώ δεν τους παρείχε γεύμα και διαλείμματα ξεκούρασης. Η τράπεζα ήταν σε δυσμενή θέση γιατί η δεν μπορούσε να επικαλεστεί άγνοια σε σχέση με το ότι υπάλληλοί της εργάζονταν υπερωρίες, καθώς η ίδια τους παρείχε υλικό για εργασία πέραν του ωραρίου τους, ενώ παράλληλα τους καθοδηγούσε να σημειώνουν στα επίσημα αρχεία της τράπεζας ότι δεν είχαν εργαστεί πλέον των 40 ωρών εβδομαδιαίως, παρόλο που είχαν ξεπεράσει τις ώρες αυτές.

Η συμφωνία μέσω Διαμεσολάβησης σηματοδότησε το τέλος μίας εξαετούς αντιδικίας. Μετά το πέρας της Διαμεσολάβησης, οι ενάγοντες κατέθεσαν Αίτηση στο Δικαστήριο που είχε αναλάβει την υπόθεση τους ώστε να επικυρωθούν οι όροι της συμφωνίας και σημείωναν σε αυτή (την Αίτηση) ότι σε περίπτωση που επεδίωκαν την οικονομική τους ικανοποίηση δικαστικώς, αυτή θα επερχόταν μετά το 2021 αφού με βεβαιότητα, αν κέρδιζαν στον πρώτο βαθμό η Τράπεζα θα προχωρούσε σε έφεση κατά της απόφασης.

Πηγή: https://www.lawyersandsettlements.com/settlements/19707/13m-wells-fargo-unpaid-breaks-wages-class-action.html

Ελένη Πλέσσα
Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση