2010: Το σκεύασμα «Trasylol» χορηγείτο ευρέως στις Η.Π.Α. από το 1993 έως το 2007 σε ασθενείς που θα υποβάλλονταν σε χειρουργικές επεμβάσεις ανοιχτής καρδιάς, με σκοπό τη μείωση των πιθανοτήτων αιμορραγίας κατά την επέμβαση. Ωστόσο, έρευνες εντόπισαν την αύξηση άλλων κινδύνων και περιστατικά βλαβών σε όργανα των ληπτών του σκευάσματος, όπως το συκώτι, οπότε η παραγωγός της εταιρίας BAYER το απέσυρε από την κυκλοφορία.

Στις αρχές του 2010, 2.000 ασθενείς που είχαν λάβει το «Trasylol» άσκησαν αγωγές κατά της BAYER προς αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι υπέστησαν βλάβες, τις οποίες είχε εν γνώσει της αποκρύψει και δεν είχε αποτρέψει.

Η εταιρία κατέφυγε σε Διαμεσολάβηση για την επίλυση όλων των αντιδικιών της από την ίδια προαναφερόμενη αιτία, στα πλαίσια της οποίας εξετάστηκαν μία – μία οι αγωγές που είχαν ασκηθεί σε βάρος της με σκοπό τη διαμόρφωση της αποζημίωσης, με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε επίδικης υπόθεσης, όπως η ηλικία του ασθενούς κατά τη χορήγηση του σκευάσματος, η διάρκεια της λήψης του σκευάσματος και η έκταση των επιπτώσεων που ενδεχομένως οφείλονταν στο σκεύασμα. Με τη διαδικασία αυτή, ήδη μέχρι το Νοέμβριο του 2010, μέσα σε λίγους μόλις μήνες από την άσκησή τους, είχαν επιλυθεί εξωδικαστικά οι αγωγές 200 εναγόντων κατά της BAYER από τους συνολικά 2.000 ενάγοντες.

Δεδομένου ότι η διαδικασία ήταν απόρρητη, δεν έγιναν γνωστά τα ποσά των καταβληθεισών αποζημιώσεων, όμως στον Τύπο έγιναν αναφορές για αποζημιώσεις οι οποίες ανέρχονταν σε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια Η.Π.Α..

Γνώριζε η BAYER ότι το σκεύασμα της παρήγαγε παρενέργειες και από πότε; Στη Διαμεσολάβηση δεν δίνονται απαντήσεις για το ενδεχόμενο ποινικό σκέλος μίας αντιδικίας όπως η προαναφερόμενη, γιατί αυτό εκφεύγει του αντικειμένου της. Όμως το αστικό σκέλος της παραπάνω αντιδικίας, για όσους επέλεξαν τη Διαμεσολάβηση, διευθετήθηκε σύντομα και με μία διαδικασία κοινά αποδεκτή, η οποία οδήγησε στη σύντομη και ικανή αποζημίωσή τους. Παράλληλα, η Διαμεσολάβηση επέτρεψε στη φαρμακοβιομηχανία την καλύτερη διαχείριση των ταμειακών εκροών της για την κάλυψη των αποζημιώσεων. Άλλωστε, κάτι τέτοιο ήταν προς όφελος και των ασθενών – ληπτών του σκευάσματος, δεδομένου ότι υπήρχε ο κίνδυνος, αν εκδίδονταν ταυτόχρονα ή σε κοντινές ημερομηνίες οι δικαστικές αποφάσεις επί των 2.000 αγωγών, η BAYER να μην μπορούσε να καλύψει όλα τα εκδικασθέντα ποσά και να πτώχευε. Μία τέτοια εξέλιξη δεν συνέφερε επομένως ούτε εκείνη ούτε τους αντιδίκους της γιατί θα δυσχέραινε σημαντικά την αποζημίωσή τους ή θα την καθιστούσε μέχρι και αδύνατη.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.braytonlaw.com/blog/2010/11/bayer-opts-to-settle-trasylol-suits-on-case-by-case-basis.shtml

Σπύρος Αντωνέλος

Δικηγόρος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

Εκπαιδευτής στη Διαμεσολάβηση Διαμεσολαβητών και Δικηγόρων

Συγγραφέας