Η οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (οδηγία ΕΕΚΔ) υποχρέωνε τα κράτη μέλη να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την εν λόγω οδηγία μέχρι την 9 Ιουλίου 2015. Σήμερα, λοιπόν, θα πρέπει ως εκ τούτου να γιορτάζουμε την πρώτη επέτειο του νέου καθεστώτος ΕΕΔ που ήρθε σε ισχύ για τους ευρωπαίους καταναλωτές.

Διαπιστώνεται βέβαια ότι ορισμένα κράτη μέλη απέτυχαν να ολοκληρώσουν τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο εγκαίρως, ενώ μερικά δεν έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, στην ιστοσελίδα η οποία έχει συσταθεί από την ΕΕ για να βοηθήσει δυσαρεστημένους καταναλωτές να βρουν ένα ουδέτερο εξωδικαστικό όργανο επίλυσης διαφορών που να χειριστεί μια δεδομένη καταναλωτικής φύσεως διαφορά, συμμετέχουν πλέον οι περισσότερες των χωρών της Ε.Ε., περιλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Με τον τρόπο αυτό, για διαφορές μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών, διατίθεται πλέον μια πλατφόρμα, μέσω της οποίας μπορεί να λάβει χώρα μια απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης. Παρόμοιες δε κινήσεις κρίνονται εξαιρετικά χρήσιμες, διότι δίνεται μια διέξοδος φθηνής και γρήγορης διευθέτησης χιλιάδων υποθέσεων, που λόγω του χαμηλού αντικειμένου τους και του έντονου διακρατικού χαρακτήρα πλέον, ιδίως το ηλεκτρονικών συναλλαγών, το πιο πιθανό είναι να μην απασχολούσαν ποτέ τα δικαστήρια, με τους καταναλωτές ωστόσο να παρέμεναν δυσαρεστημένοι.

 

Δημήτρης Θεοχάρης

Δικηγόρος, L.L.M., Δρ. Νομικής

Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών,

Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ (e-learning)

Ηarvard University, PON Accredited.

www.tlc-lawfirm.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο :

http://kluwermediationblog.com/2016/07/09/first-anniversary-new-eu-consumer-adr-regime/