Η εμπιστοσύνη και η σχέση σύνδεσης που δημιουργείται ανάμεσα στο Διαμεσολαβητή και τα μέρη της διαφοράς σε ένα τραπέζι Διαμεσολάβησης είναι εκείνη που θα ξεκλειδώσει την παροχή των πληροφοριών και την παραγωγή δημιουργικών προτάσεων που θα οδηγήσουν στην επίλυσή της.

Η εμπέδωση της σχέσης εμπιστοσύνης και ως συνέπεια η ροή των πληροφοριών επιτυγχάνεται (και) με την εφαρμογή και την τήρηση της αρχής της εχεμύθειας. Η εχεμύθεια και το απόρρητο της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία και στο ν. 4512/2018 όπως ισχύει σήμερα καθορίζονται ξεκάθαρα. Είναι δε και δεοντολογική υποχρέωση του Διαμεσολαβητή.

Πέραν όμως των νομοθετικών προβλέψεων, η εφαρμογή της εχεμύθειας είναι εκείνη που δημιουργεί και εξασφαλίζει το ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο τα μέρη της διαφοράς μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα και να οδηγηθούν σε δημιουργικές λύσεις. Η δε εχεμύθεια που τηρεί ο Διαμεσολαβητής στις κατ’ ιδίαν συναντήσεις των μερών μαζί του μεταφέροντας στην άλλη πλευρά μόνο ότι ρητώς του επιτραπεί από την πρώτη, του δίνει τη δυνατότητα να τα βοηθήσει να προχωρήσουν ουσιαστικά και να δουν τις ανάγκες τους πέραν από τους ισχυρισμούς και τις πάγιες θέσεις τους. Η δε μη τήρηση Πρακτικών τα βοηθά να αισθανθούν ελεύθερα να σκεφτούν νέες ιδέες, ιδανικά για εκείνα σενάρια και «έξω από το κουτί» προτάσεις.

Μάλιστα η αρχή της εχεμύθειας είναι αυτή που οδηγεί πολλά μέρη να επιλέξουν τη Διαμεσολάβηση ως διαδικασία επίλυσης της διαφοράς τους. Εμπορικές διαφορές με επιχειρηματικά μυστικά και κίνδυνο να τρωθεί η φήμη της εταιρίας από τη δημοσιοποίηση της διαφοράς αλλά και οικογενειακές υποθέσεις των οποίων η δημοσιοποίηση των λεπτομερειών της σύγκρουσης μόνο περαιτέρω βλάβη μπορεί να προκαλέσει στις σχέσεις μεταξύ των πρώην συζύγων αλλά και στο συμφέρον των ανήλικων τέκνων.

Το «Τα εν οίκω μη εν Δήμω» της Διαμεσολάβησης λοιπόν είναι πράγματι μία συνθήκη που λειτουργεί μόνο προς την κατεύθυνση της εξεύρεσης ουσιαστικότερων λύσεων μεταξύ των μερών.

Ελένη Πλέσσα
Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια στη Διαμεσολάβηση