Η πρακτική σημασία των αποτελεσμάτων που παράγει η Διαμεσολάβηση και τα τεχνοκρατικά στοιχεία αυτής είναι μία πολύτιμη πραγματικότητα και μας αποδεικνύεται καθημερινά σε όσες και όσους έχουμε την τύχη να ασκούμε αυτό το λειτούργημα. Αυτό που αποδεικνύεται παράλληλα και μας υπενθυμίζεται επίσης από την εφαρμογή της διαδικασίας είναι και ο ανθρωποκεντρικός της χαρακτήρας, που κατά την άποψη της γράφουσας, λειτουργεί ως καταλύτης και οδηγεί στα επωφελή αποτελέσματα της Διαμεσολάβησης.

Είναι, πράγματι, μια μοναδική εμπειρία να βιώνουμε ως Διαμεσολαβητές την επάνοδο του μέρους μιας διαφοράς σε ρόλο Πρωταγωνιστή στη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς ή της σύγκρουσης που το αφορά και την ευκαιρία που έχουμε να βοηθήσουμε τις δύο πλευρές να διαχειριστούν το θυμικό τους και να μπορέσουν ίσως να αντιληφθούν καλύτερα τόσο τη δική τους θέση όσο και αυτή της άλλης πλευράς.

Η διαχείριση της προσωπικής σύγκρουσης από τα εμπλεκόμενα μέρη είναι μία δύσκολη και απαιτητική διαδικασία και συχνά η ευθύνη που αυτή συνεπάγεται – καθώς δεν θα υπάρξει κάποιος τρίτος που θα αποφασίσει για αυτά αλλά εκείνα τα ίδια θα προσδιορίσουν το περιεχόμενο της συμφωνίας (ή μη) επίλυσης της διαφοράς τους – τους δυσκολεύει ίσως να συναινέσουν στην υπαγωγή της υπόθεσής τους στη διαδικασία. Όταν όμως τελικά δεχθούν και βιώσουν την ουσιαστική δύναμη που έχουν στα χέρια τους να καθορίσουν οι ίδιοι το μέλλον τους, με τη συνδρομή του Διαμεσολαβητή και την ουσιαστική συμβολή των Πληρεξουσίων Δικηγόρων τους και να επιλύσουν τη διαφορά τους, αντιλαμβάνονται πως η διαδικασία αυτή μόνο σε επωφελή αποτελέσματα μπορεί να οδηγήσει.

Είναι λοιπόν σημαντικό για το Διαμεσολαβητή κατά το στάδιο της Ενημέρωσης των μερών για τη διαδικασία, πέραν των άλλων, να προσπαθήσει να εμπνεύσει στα μέρη από τη  μία την εμπιστοσύνη προς τη διαδικασία και από την άλλη την εμπιστοσύνη προς τον ίδιο τους τον εαυτό καθώς θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουν στην επίλυση της διαφοράς τους και να ορίσουν την επόμενη μέρα της ζωής τους ή της επιχείρησής τους απαλλαγμένα από τη σύγκρουση αυτή.

Ελένη Πλέσσα
Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια – Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών