«Με την είσοδο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στον ΟΠΕΜΕΔ επιβεβαιώνουμε την επιθυμία του φορέα μας να συμβάλει ενεργά και αποτελεσματικά στην καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας στην επίλυση διαφορών στη χώρα μας. Είμαστε βέβαιοι ότι η διαμεσολάβηση και άλλοι εναλλακτικοί τρόποι εξωδικαστικής διαχείρισης των υποθέσεων μπορεί να οδηγήσει σε ένα εντελώς διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον, με ευεργετικές προεκτάσεις στο χώρο του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας. Χωρίς περιττές καθυστερήσεις, χωρίς υψηλό κόστος, με έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις και τις επαγγελματικές συνεργασίες. Με αυτό το σκεπτικό, το Επιμελητήριό μας συντάσσεται με τις λοιπές παραγωγικές δυνάμεις του τόπου μας στην προσπάθεια εμπέδωσης των σύγχρονων εργαλείων επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα.»