Η Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, βρίσκεται σταθερά στην πρώτη πεντάδα των 47 χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης με πολυάριθμες σε βάρος της καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων , εξαιτίας των πολύχρονων καθυστερήσεων στην απονομή της δικαιοσύνης. Με τα δεδομένα αυτά η ανάπτυξη των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών, αποτελεί μια πρόκληση στην οποία δεν μπορεί κανείς να μείνει αμέτοχος. Η ΓΣΕΕ διαθέτει μακρά εμπειρία και έχει εμπιστοσύνη στο διάλογο, ως εργαλείο επίλυσης διαφορών και συγκερασμού διαφορετικών απόψεων και ως εκ τούτου στηρίζει το εγχείρημα της προώθησης των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης ιδιωτικών διαφορών και αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αποτελεσματικότητά του στην πράξη.