Η Επιτροπή του Ο.Η.Ε. για το διεθνές εμπόριο (UNCITRAL) θα εξετάσει στη Βιέννη της Αυστρίας την εβδομάδα της 19ης Σεπτεμβρίου 2016 κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει μια σύμβαση για την εκτέλεση εμπορικών διασυνοριακών διακανονισμών της διαμεσολάβησης.

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης έχει διαδοθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια ακόμη και σε χώρες που δεν είχαν μακρά παράδοση στο θεσμό. Η ανάγκη για περισσότερα θετικά οφέλη και αποτελεσματικότητα κατά τη διαδικασία επίλυσης μιας διαφοράς οδηγεί τους πολίτες, αλλά και μεγάλες εταιρίες και επιχειρήσεις, να επιλέγουν τη διαμεσολάβηση. Εκ του αποτελέσματος ο θεσμός εξελίσσεται και προοδεύει και έτσι ανακύπτουν και περαιτέρω ζητήματα που χρειάζονται ρύθμιση, όπως συμβαίνει πάντοτε με κάθε επιστήμη που αποτελεί ένα ζωντανό, εξελισσόμενο αντικείμενο.

Προς τούτου, η εν λόγω επιτροπή θα εξετάσει την εκτέλεση μιας συμφωνίας συμβιβασμού με άξονες: Διεθνής εναντίον Εγχώριας Διαμεσολάβησης – Ασφάλεια εναντίον Ευελιξίας. Τα κύρια ερωτήματα είναι:

  • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της διεθνούς διαμεσολάβησης σε αντίθεση με αυτά της εγχώριας;
  • Πώς σχετίζονται αυτά τα χαρακτηριστικά με το σχεδιασμό ενός διασυνοριακού τίτλου εκτέλεσης των συμφωνιών διακανονισμού της διαμεσολάβησης;
  • Γιατί υπάρχει η ανάγκη για ένα ειδικό μέσο διασυνοριακής εκτέλεσης των συμφωνιών διακανονισμού;
  • Πώς θα συμβιβαστεί η ευέλικτη φύση της διεθνούς διαμεσολάβησης με τις τυπικές απαιτήσεις μιας διαδικασίας εκτέλεσης;

 

Δημήτρης Θεοχάρης

Δικηγόρος, L.L.M., Δρ. Νομικής

Διαμεσολαβητής, Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών,

Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΠΑ (e-learning)

Ηarvard University, PON Accredited.

www.tlc-lawfirm.gr

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα θέματα που θα εξεταστούν, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Πηγή:

http://kluwermediationblog.com/2016/06/22/uncitrals-working-group-ii-continues-consider-convention-enforcement-mediation-settlements/