ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ – ΕΕΔ και ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΟΠΕΜΕΔ σας γνωρίζουν ότι, από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι και τον Μάιο του 2021, διοργάνωσαν τριάντα (30) Διαλέξεις για την Διαμεσολάβηση, με Εισηγητές Έλληνες και αλλοδαπούς καταξιωμένους διαμεσολαβητές, πολλοί εκ των οποίων διεθνούς φήμης και βεληνεκούς, καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδος και της αλλοδαπής, δικηγόρους κ.α., που όλοι ανεξαιρέτως προσέφεραν απλόχερα τις γνώσεις και την εμπειρία τους έτσι ώστε όλοι μας να διευρύνομε τους ορίζοντες μας.

Η συνεχής και αδιάλειπτη παρουσία πολλών συναδέλφων διαμεσολαβητών και δικηγόρων, η ενεργός συμμετοχή τους στον γόνιμο διάλογο, που ακολουθούσε κάθε Διάλεξη, μας επιτρέπουν να ελπίζομε ότι το ακροατήριο συναποκόμισε το όφελος, που είχαμε στόχο να συναποκομίσουν εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους για την Διαμεσολάβηση, εμβαθύνοντας στις αρχές και τα οφέλη της, αλλά εντοπίζοντας και παθογένειες που ακόμη αποτελούν τροχοπέδη στην εδραίωση της.

Όλες οι Διαλέξεις έγιναν διαδικτυακά, αλλά φροντίσαμε – για να μπορούν να τις παρακολουθήσουν αργότερα όσοι δεν είχαν μπορέσει να τις παρακολουθήσουν ζωντανά – να τις μαγνητοσκοπούμε και να αναρτάμε τα σχετικά βίντεο στην σελίδα της ΕΝΩΣΗΣ στο Facebook, όπου παραμένουν και θα παραμείνουν για καιρό, διότι περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες.

Φροντίσαμε, επίσης, τα Δελτία Τύπου, που δημοσιεύαμε μετά από κάθε Διάλεξη να μην είναι ούτε τυποποιημένα, ούτε τυπικά ,αλλά να αποτελούν ένα είδος συνοχής της εκάστοτε Διάλεξης, ώστε να μπορούν όσοι δεν είχαν μπορέσει να παρακολουθήσουν, αλλά και όσοι θα ήθελαν να επαναφέρουν στην μνήμη τους τα βασικά σημεία μιας ή περισσότερων Διαλέξεων, να ανατρέξουν σε αυτά τα Δελτία, όπου θα έβρισκαν ουσιαστικές πληροφορίες.

Έτσι, φθάσαμε στο τέλος Μαΐου και σκεφθήκαμε ότι θα ήταν ενδεδειγμένο να κάνομε τώρα ένα διάλειμμα, όχι μόνο λόγω καλοκαιριού, αλλά και διότι, με την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων, οι υποθέσεις, οι οποίες παρέμεναν σε εκκρεμότητα λόγω πανδημίας, επανέρχονται αθρόως με αποτελέσματα να είναι δύσκολο να αφιερώνεται τα απογεύματα της Δευτέρας στις Διαλέξεις.

Σκοπεύομε να συνεχίσουμε από τα μέσα Σεπτεμβρίου, διοργανώνοντας τις Διαλέξεις διαδικτυακά αφού η πράξη κατέδειξε ότι είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος, που επιτρέπει να τις παρακολουθούν άνετα και συνάδελφοι, οι οποίοι βρίσκονται εκτός Αττικής, αλλά ακόμη και εκτός Ελλάδος.

Σας ευχόμαστε, λοιπόν, Καλό Καλοκαίρι, Καλή Επιτυχία σε ό,τι κάνετε, να είστε όλες και όλοι καλά και με το Καλό να «συναντηθούμε» πάλι τον Σεπτέμβριο.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2021

ΕΕΔ – ΟΠΕΜΕΔ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση