«Επιθυμώντας να συμβάλλουμε ενεργά στην αλλαγή νοοτροπίας για την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης μέσω της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών στηρίζουμε, μαζί με όλους τους παραγωγικούς φορείς, το έργο του ΟΠΕΜΕΔ.
Η ουσιαστική αξιοποίηση θεσμών, όπως αυτού της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην εξοικονόμηση χρόνου και δαπάνης, και να συντελέσουν στον εκσυγχρονισμό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας.»