«Ο κλάδος της Επικοινωνίας έχει μακρά και θετική εμπειρία από τη διαμεσολάβηση, που λειτουργεί σήμερα με τη μορφή του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας. Αυτός ο θεσμός της διαμεσολάβησης, συνεχίζει να παράγει εδώ και αρκετές δεκαετίες εξαιρετικά αποτελέσματα για τον κλάδο μας. Έτσι καλωσορίζουμε τον ΟΠΕΜΕΔ, τον οποίο και θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις αφού γνωρίζουμε ότι όλα τα προβλήματα μεταξύ εταίρων της αγοράς, μπορούν να λυθούν πιο αποτελεσματικά με συζήτηση και διαμεσολάβηση.»