ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ

Από 26/06/2020 έως 28/06/2020 (13:00-18:00)

Το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης – ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» ανακοινώνει το πρώτο Διαδικτυακό Σεμινάριο Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση (Ν. 4640/2019). Το Σεμινάριο Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση βασίζεται στον πρόσφατο Νόμο 4640/2019. Στο Σεμινάριο αυτό θα αναλυθούν οι βασικές έννοιες της Διαμεσολάβησης και ο ρόλος του Δικηγόρου στη διαδικασία αυτή.

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

 • Σε Δικηγόρους και Ασκούμενους Δικηγόρους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο το νέο Νόμο 4640/2019 περί Διαμεσολάβησης.
 • Σε Διαμεσολαβητές,οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πρακτική εφαρμογή του νεόυ Ν. 4640/2019 περί Διαμεσολάβησης.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 Το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου νομικών παραστατών στη Διαμεσολάβηση ν. 4640/2019 θα περιλαμβάνει την κάτωθι θεματολογία:

 1. Διαμεσολάβηση – ορισμός, βασικές έννοιες και αρχές.
 2. Οι διαφορές της Διαμεσολάβησης με άλλες Εναλλακτικές Μεθόδους Επίλυσης Διαφορών στην Ελλάδα π.χ. Εξωδικαστικός Συμβιβασμός (214Α ΚΠολΔ).
 3. Διαμεσολάβηση σε συνάρτηση με το Ν.4640/2019 και πώς εφαρμόζεται.
 4. Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (Υ.Α.Σ.) Διαμεσολάβησης.
 5. Υποθέσεις που υπάγονται στη Διαμεσολάβηση σύμφωνα με το Νόμο 4640/2019.
 6. Η διαδικασία της Διαμεσολάβησης και της Υ.Α.Σ.
 7. Η αμοιβή του νομικού παραστάτη στη Διαμεσολάβηση και στην Υ.Α.Σ.
 8. Συμμετέχοντες στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης.
 9. Ο ρόλος του Διαμεσολαβητή .
 10. Ο ρόλος του Παραστάτη-Δικηγόρου.
 11. Τα οφέλη της Διαμεσολάβησης ως εργαλείο εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Το Διαδικτυακό Σεμινάριο Νομικών Παραστατών θα διεξαχθεί από 26/6/2020 έως 28/6/2020 και ώρα 13:00-18:00 μέσω της πλατφόρμας ZOOM.

Οι οδηγίες χρήσης της εν λόγω πλατφόρμας θα αποσταλούν στους ενδιαφερόμενους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους έως της προηγούμενη ημέρα της έναρξης του σεμιναρίου.

ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ

Το κόστος του Διαδικτυακού Σεμιναρίου Νομικών Παραστατών  στην Διαμεσολάβηση είναι 150 €.

Παρακαλείσθε όπως καταθέσετε το ποσό των 150 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς, Αρ. Λογαριασμού: GR2301725030005503087761975.

ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Το πρόγραμμα συντάχθηκε από τη Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών στο Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης – ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ» κα Βασιλική Παπαδημητρίου, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία στην οικογενειακή, εμπορική και αστική Διαμεσολάβηση τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα.

Εκπαιδεύτρια:

Βασιλική Παπαδημητρίου, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια CEDR Λονδίνου, ΚΕΔΙΠ Πειραιά και Υπουργείου Δικαιοσύνης Ελλάδος, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών από το Ινστιτούτο Διαμεσολαβητών Ολλανδίας Toolkit Company-NL, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής  Middlesex του Λονδίνου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών LLM στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, ενεργό μέλος Ενώσεων και φορέων που προωθούν τη Διαμεσολάβηση στην Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική και Διαμεσολαβήτρια εμπορικών, αστικών και οικογενειακών υποθέσεων.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Οι συμμετέχοντες, μετά το πέρας του Διαδικτυακού Σεμιναρίου Νομικών Παραστατών στη Διαμεσολάβηση, θα λάβουν πιστοποιητικό βεβαίωσης παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης ΙΝ.ΚΑ.Δ.Τ. «ΛΥΣΗ».

Αιτήσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται έως 25/06/2020 στο: lisi.tripoli@gmail.com

Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κα  Βασιλική Παπαδημητρίου στο τηλ. 6982522307.

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση